Äktenskapsskillnad

Gift i två månader , inte tidigare sambo, inte skriven på samma adress. Upptäckt att min man har försökt ta ut en miljon från min bank, har mottaget 80 tkr från mig till möbler där aldrig är kommet. Han har bara varit på besök 3 gånger . Efter att ha upptäckt försök på brott är min man polise-anmäld med sms, foto och mail som dukomentation. Jag önskar skiljas då han använder mitt namn , och bara har giftet sig för pengar. Vi har inte äktaskabsförord , vad gör jag om jag inte vill mista flera pengar i en evt bodelning. Kan äktenskapet annulleras , för att han är svindlar ? Vad gör jag ? Tacksam för snabb svar.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Äktenskap kan på olika sätt upplösas. Exempelvis då det framkommer att makarna är släkt med varandra i uppåt eller nedåtgående led. Äktenskap upplöses dock inte genom att den ena maken utsätter den andra maken för brottslighet.

Mitt råd till dig i första hand är att byta alla lösenord och lås så att endast du har tillgång till dessa. Samla även dokumentation kring den egendom som du blivit av med.

Vid bodelning är huvudregeln likadelning mellan makarna. Det finns dock särskilda regler då äktenskapet varat under kort tid eller om en hälftendelning av den gemensamma egendomen skulle vara oskälig. Denna möjlighet till jämkning finns i 12 kap Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1). Genom att jämka bodelningen så kan du få behålla mer av din egendom - Detta blir troligen fallet pga äktenskapets längd och de omständigheter du beskriver.

Robin HenningsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000