FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt01/11/2023

Äktenskapshinder "Skilda världar"

Hej! Tittade på den gamla klassiska tv serien "Skilda världar". Så min fråga är: Om en kille och en tjej blir kära i varandra och gifter sig med varandra. Dessa två vet inte om att de är helsyskon p.g.a att de är uppvuxna på två olika ställen. Vi säger att de hinner gifta sig innan de fått reda på att de är helsyskon. 1. När de nu är gifta och har fått reda på att de är helsyskon. Vad skulle hända då gällande lagen om de skaffar barn? 2. Skulle de bli tvingade att skilja sig? 

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till LawLine. 


Innan äktenskap ingås i Sverige skall skatteverket pröva om det finns äktenskapshinder (3 kap. 1 § ÄktB), äktenskapshinder regleras i Äktenskapsbalkens 2 kap. I 3 § 2 kap. står det att helsyskon inte får ingå äktenskap. 


Om skatteverket finner att det inte finns några hinder ska de utfärde ett intyg om detta (3 kap. 4 § ÄktB), innan vigsel förättas ska vigselförättaren försäkra sig om att hindersprövning har skett inom fyra månader från den planerade vigseln (4 kap. 5 § ÄktB). 


Vigselförättaren skall omedelbart efter vigsel underätta Skatteverket om att vigsel har förättats (4 kap. 8 § ÄktB), Skatteverket ska då kontrollera om hindersprövning gjorts. Om hindersprövning inte har gjorts ska Skatteverket dels anmäla detta till den som ska pröva frågor om disciplinansvar samt i de fall som anges i 5 kap 5 § ÄktB kontakta allmän åklagare (4 kap. 8 § 2 stycket ÄktB).


I 5 kap. 5 § 1 stycket ÄktB står det att äktenskapsskillnad omedelbart ska beviljas om äktenskapet har ingåtts trots att makarna är helsyskon. I 5 kap. 5 § 3 stycket står det att talan om äktenskapsskillnad får föras av allmän åklagare om det rör sig om fall som avses i första stycket.


Det kan också medföra straffansvar att ha sexuellt samlag med syskon (6 kap 7 § 2 stycket Brb). 


Enligt LVU 2 § kan vård beredas för barn om något förhållande i hemmet medför påtaglig risk för att barnets utveckling eller hälsa skadas. 


Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000