Äktenskapsförords verkan vid utmätning

2017-08-01 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Min man är skuldsatt och troligtvis går i personlig konkurs. Vi har äktenskapsförord och jag äger huset och bohaget. Kommer mina tillgångar att räknas vid eventuell utmätning, barnens besparingar och mina inkomster? Vad händer om vi skiljer oss efter att Kronofogden har gjort en utmätning, måste jag fortfarande betala av hans skulder efter att vi skiljt oss?Gör Kronofogden en ny utmätning på bara hans inkomster efter skilsmässan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har delat upp frågan i två delar och kommer först att redogöra för vad som gäller beträffande makes utmätning under äktenskapet och därefter vid en eventuell äktenskapsskillnad och äktenskapsförordets verkan vid respektive fall.

Under äktenskapet

Inledningsvis vill jag framhålla att varje make svarar för sina egna skulder 1:3 äktenskapsbalken. Du har alltså inget ansvar för din makes skulder och ni råder båda över era egna tillgångar.När makar ingår äktenskap är huvudregeln att egendom anses vara gemensam, så kallad giftorättsgods. Egendom kan dock göras till enskild bland annat genom äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord har inte någon egentlig betydelse vid en utmätning utan då är äganderätten till egendomen avgörande. Eventuellt skulle ett äktenskapsförord kunna fungera som bevismedel för att styrka ägandeförhållandena men det går inte att skriva in att egendom är enskild i ett äktenskapsförord för att på så sätt skydda den från utmätning.

Utmätning regleras i 4 kapitlet utsökningsbalken (UB). Vid en utmätning under äktenskap är huvudregeln att den skuldsatte maken anses vara ägare till de saker som finns i den gemensamma bostaden, se 4:19 UB. Detta ger kronofogden rätt att utmäta t.ex. bohag som finns i hemmet. För att inte riskera att din egendom utmäts måste du därför kunna styrka att den tillhör dig och du måste då göra sannolikt att det är din egendom. Med anledning av detta bör du spara kvitton, köpekontrakt och andra dokument som styrker vem som äger egendomen.

Beträffande fastigheter så kan dessa utmätas endast om det framgår att det är den skuldsatte som är ägare, 4 kap 24§ UB.

Bestämmelser om löneutmätningar regleras i 7 kap UB. Vad gäller din inkomst så kan en löneutmätning hos en skuldsatt make aldrig ske av din inkomst. Dina inkomster och din ekonomiska förmåga att bidra till betalning av era kostnader kan dock tas i beaktande vid beräkning av beloppet som ska utmätas hos din make.

Pengar som du har på konto som du är ensam kontohavare till kan inte heller utmätas för din makes skulder då du ensam besitter den egendomen.

Vid eventuell äktenskapsskillnad

Först vid en eventuell skilsmässa kommer ert äktenskapsförord att få egentlig betydelse för fördelningen av egendom. I bodelningen är det endast giftorättsgods som ingår 10 kap 1§ äktenskapsbalken (ÄB). Era skulder dras från det gemensamma giftorättsgodset och det som sedan finns kvar delas lika mellan er 11 kap 3§ ÄB. Egendom som ni genom äktenskapsförord har gjort till enskild kommer dock som sagt att tas undan helt från bodelningen och behålls av respektive ägare.

Sammanfattningsvis kan lös egendom som ni innehar gemensamt så som bohag, bilar m.m. utmätas för din makes skulder under äktenskapet så länge det inte görs sannolikt att egendomen är din genom kvitton, kontoutdrag och dylikt. Vid en eventuell äktenskapsskillnad blir äktenskapsförordet av betydelse och egendom som är din enskilda kommer att helt plockas undan från bodelningen och kan ej täcka din makes skulder.

Hoppas du fått svar på dina funderingar, annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?