FrågaFAMILJERÄTTBodelning16/03/2020

Äktenskapsförord under äktenskap

Hej

Är gift sedan drygt ett år, utan äktenskapsförord.

Den fråga jag har är att jag äger en fastighet till 100 % sedan 2004.

Har själv betalt alla amorteringar och räntor själv, om det nu skulle spela någon roll.

Att den skulle ingå i giftorätten vid en ev skilsmässa vet/antar jag.

Om jag skulle vilja sälja fastigheten under tiden vi är gifta, går pengarna till mig eller har min fru då rätt till 50% av ev vinst?

Självklart skulle vi ha gjort detta innan vigseln, blev bara prat om det.

Mvh


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du nämner inte i din fråga huruvida ni planerar att skilja er så jag ska försöka besvara din fråga så gott det går.

Om ni inte planerar att skilja er

Huvudregeln när det handlar om äktenskapsbalken (ÄktB) är att parternas giftorättsgods ingår i bodelning enligt ÄktB 10 kap. 1 §. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom enligt ÄktB 7 kap. 1 och 2 §§, och sedan följer en lista på sätt som egendom kan bli enskild på. (Det finns även undantag från vad som måste med i ÄktB 10 kap. 2-5 §§ men det är inget som rör din fråga.)

Det innebär för din fråga att om du vill att huset ska vara enskild egendom så måste ni skriva ett äktenskapsförord enligt ÄktB 7 kap. 3 § . I lagtexten står "makar och blivande makar" vilket innebär att ni kan skriva och skriva om äktenskapsförord under tiden ni är gifta. Det finns formkrav där som måste vara uppfyllda, att det ska ske skriftligen, undertecknas av båda makarna, dateras och registreras hos Skatteverket.

Det finns även en möjlighet att utföra en bodelning under äktenskapet enligt 9 kap. 1 § då man går igenom samtliga tillgångar för att tydliggöra ägandet men förfarandet är detsamma med den skillnaden att man gör en total bodelning och innefattar samtliga omständigheter och tillgångar.

Om ni har planer på att skilja er

Om ni tänkt skilja på er så är huvudregeln precis som du säger att man delar giftorättsgodset lika och är inte huset enskild egendom på det sätt som föreskrivs i ÄktB 7 kap. 2 § så är det giftorättsgods. Dock finns en möjlighet, eftersom du nämner att ni varit gifta relativt kort tid, att begära en jämkning enligt ÄktB 12 kap. 1 §. Lagrummet används då det kan anses oskälig att dela giftorättsgodset lika, till exempel med hänsyn till äktenskapets längd och omständigheter i övrigt. Den kallas för femårsregeln i mannamun eftersom man baserar det på en femårsperiod. Här räknas även ett eventuellt samboförhållande före äktenskapet in. Efter det anser man att liven och ekonomin är så pass sammanflätade att det är skälig att dela helt lika.

Sättet man beräknar detta på är att om äktenskapet varat i mindre än fem år så fördelas giftorättsgodset med en femtedel/år till den part som hade med sig mindre in. Så om vi säger att ni varit gifta i ett år och inte varit sambo innan, huset är värt 1 000 000 kr så innebär det (grovt förenklat nu, men bara så du förstår principen) att din maka kommer att få 1/5 och du 4/5 av värdet.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara JariusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000