Äktenskapsförord påverkar inte vem som ärver

2019-07-15 i Särkullbarn
FRÅGA
Vad innebär det att ett par har äktenskapsförord och testamente för vad som räknas in i särkullbarnens laglott? Ärver den efterlevande maken den först avlidne makens enskilda egendom och särkullbarnens laglott minskar eller tillfaller HELA den enskilda egendomen den först avlidne makens särkullbarn?Är det annorlunda om man bara är sambon? Ärver i så fall den först avlidnes särkullbarn hela den enskilda egendomen efter deras avlidne förälder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt för mig att ge ett exakt svar på din fråga då det inte framkommer vad som står i testamentet. Jag kommer därför att förklara mer generellt kring vad som gäller för ett särkullbarns arvsrätt.

Först och främst kan nämnas att ett äktenskapsförord inte är avgörande för vem som ärver vad utan endast påverkar huruvida egendom vid en bodelning mellan makar är enskild egendom eller giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken och 10 kap 1 § äktenskapsbalken).

Särkullbarn ärver före efterlevande make

Ifall inget testamente finns ärver makar före alla arvingar, förutom särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt och behöver inte vänta tills den efterlevande maken avlider (3 kap 1 § ärvdabalken). I detta fall finns ett testamente och det är genom testamentet möjligt att inskränka på ett barns, s.k. bröstarvinges, arvslott. Som bröstarvinge har man dock alltid rätt till hälften av sin arvslott, den s.k. laglotten (7 kap 1 § ärvdabalken). Skulle ett testamente inskränka på ens rätt att få ut sin laglott måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att få ut sitt arv (7 kap 3 § ärvdabalken). Oavsett vad som står i testamentet kan alltså särkullbarn påkalla jämkning av testamentet och få ut sin laglott. De behöver inte vänta på att den efterlevande maken ska avlida för att få ut sin andel av arvet.

Äktenskapsförord påverkar inte arvet

Äktenskapsförord påverkar som sagt inte vem som ärver utan avgör endast vilken egendom som ska ingå i en bodelning mellan makarna. En bodelning ska göras ifall en av makarna avlider (9 kap 1 § äktenskapsbalken och 1 kap 5 § äktenskapsbalken). Det är endast giftorättsgods och inte enskild egendom som ska ingå i en bodelning (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgodset ska sedan som huvudregel delas lika mellan makarna, i detta fall den efterlevande maken och dödsboet (11 kap 3 § äktenskapsbalken). Den efterlevande maken kan dock också välja att vardera sida ska behålla sin andel av giftorättsgodset (12 kap 2 § äktenskapsbalken).

När sedan arvet efter den avlidna ska fördelas mellan arvingarna och testamentstagare påverkas inte vad man kan ärva av huruvida egendomen varit enskild eller giftorättsgods vid bodelningen. En make kan alltså ärva egendom som vid bodelningen var enskild. Här är det viktiga istället vad som står i testamentet, ifall viss egendom ska ärvas av en viss person eller om det istället en generisk andel som var testamentstagare ska ärva.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
2AHallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-16 02:58
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (957)
2019-09-21 Arvsrätt när alla barnen inte är gemensamma
2019-09-16 Hur ärver särkullbarn?
2019-09-15 Vem ärver min mors man?
2019-09-08 Har mitt barn sedan det tidigare förhållandet rätt att ärva någon del även fast jag ej står som ägare på huset? Och vad gäller vid andra tillgångar om jag tex har en stor summa pengar på banken?

Alla besvarade frågor (72978)