Äktenskapsförord och testamenten kan upprättas parallellt då äktenskapsförord och testamenten reglerar olika saker

Äktenskapsförord !

1 - Gäller det endast vid äktenskapets upphörande ?

2 - Således kan man parallellt skriva ett inbördes testamente, där vid den enes bortgång den totala kvarlåtenskapen tillfaller den efterlevande ?

3 - Dock med hänsyn tagen till den ene partens barn och deras laglott ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Ett äktenskapsförord kan endast användas för att göra egendom till enskild egendom (egendomen ska inte ingå i en eventuell framtida bodelning mellan makarna) eller för att göra egendom till giftorättsgods (egendomen ska ingå i en eventuell framtida bodelning mellan makarna), se 7 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken. Ett äktenskapsförord kan med andra ord inte användas för att reglera vad som ska göras med arvet efter makarna. För att reglera vad som händer med arvet efter makarna krävs att respektive makar upprättar testamenten, se 9 kapitlet 1 § Ärvdabalken. Mot denna bakgrund är det därför ingenting som stoppar dig från att parallellt med äktenskapsförordet skriva ett sådant testamente som du lyfter fram i din fråga. Testamenten och äktenskapsförord reglerar nämligen olika saker och tar därför inte ut varandra.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning