Äktenskapsförord och särkullbarn

2016-05-15 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag och min man har skrivit äktenskapsförord där två fastigheter är min enskilda egendom. Jag har två barn och han har ett. Vad händer om han skulle avlida, ingår fastigheterna i delningen efter honom då hans barn ska ha ut sin del eller är de mina? Vad händer om jag avlider före honom? Till saken hör att jag har lagt in större delen av kontantinsatserna och betalat stora renoveringar för pengar jag ärvt som enskild egendom av mina föräldrar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom fastigheterna är din enskilda egendom enligt ert äktenskapsförord ingår de inte den bodelning mellan er som görs då någon av er går bort. Om din man går bort först har alltså hans arvingar ingen rätt till fastigheterna.

Om du skulle gå bort före din man ingår fastigheterna fortfarande inte i bodelningen men väl i din kvarlåtenskap. Dina barn rätt att få ut sitt arv direkt efter dig eftersom din man inte är deras far och de delar då på din kvarlåtenskap där fastigheterna alltså ingår. Det finns dock ett lagstadgat skydd för din man i den här situationen. Det han erhåller genom bodelning, alltså efter man slagit ihop era tillgångar och sedan delat på dem, måste uppgå till fyra gånger prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet uppgår år 2016 till 44 300 kronor. Uppnår inte hans andel i bodelningen till detta har han rätt att erhålla egendom så han når upp till detta belopp från din kvarlåtenskap oavsett om dina barn väljer att ta ut sitt arv direkt eller inte.

Dina barn kan också välja att avstå arvet tills din man avlider och då ha rätt till en andel ur hans kvarlåtenskap som motsvarar det han ärvde av dig, så kallat efterarv. De har då rätt att få fastigheterna eftersom de tillhört dig om de finns kvar vid din mans död. Din man erhåller då fastigheterna vid din bortgång med fri förfoganderätt vilket innebär att han är fri att t.ex. sälja dem. Däremot får han inte testamentera bort dem.

Detta är vad Ärvdabalken säger. Ni är fria att testamentera för att hitta en lösning som passar er familj. Ni kan få hjälp med det av vår onlinetjänst, se här.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Johanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1141)
2021-02-28 Fördelning av arv
2021-02-26 Hur mycket ärver mina särkullbarn om jag och min make har ett inbördes testamente?
2021-02-23 Fråga om efterarv och andelsberäkning när en av arvtagarna är ett särkullbarn
2021-02-14 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (89876)