Äktenskapsförord och avtal om underhållsplikt

Hej, vid äktenskapsskillnad delas boet enligt 9 kap ÄktB §1. Detta lagrum kan avtalas bort genom äktenskapsförord. Jag undrar om 6 kap ÄktB §7 2 stycket kan avtalas bort på samma sätt. Det reglerar underhållsbidrag till exmake. Jag frågar för jag är sambo med en kvinna från annat land och hon har inte så stark ekonomi än. Hon vill att vi gifter oss vilket jag inte har något emot förutsatt att ovan kan ordnas på något sätt. Vi har bott tillsammans i två år.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om äktenskapsskillnad finns, som du redan sett, i äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K1P1S1).

Angående äktenskapsförord
9 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1) stadgar att en bodelning mellan makarna alltid ska ske vid upplösande av ett äktenskap. Det finns dock ett undantag från detta i samma paragraf vilket är när makarna endast har enskild egendom och ingen begär om att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Man kan alltså inte generellt avtala om att någon bodelning inte ska ske och på så sätt avtala bort nu aktuella lagrum. Däremot blir detta indirekt effekten om man genom ett äktenskapsförord benämner all den egendom som makarna har som enskild istället för giftorättsgods enligt 7 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1). Det är nämligen endast giftorättsgods som ingår i en eventuell bodelning, 10 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Det finns även en möjlighet för makarna att inför en direkt aktuell äktenskapsskillnad ingå ett så kallad föravtal avseende bodelningen, 9 kap. 13 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P13S1). I andra fall är ett avtal om eventuell bodelning utan verkan och det är alltså endast möjligt att påverka själva egendomsförhållandet genom ett äktenskapsförord, som därefter som sagt påverkar bodelningen. Notera dock att ett villkor i ett äktenskapsförord alternativt ett föravtal som är oskäligt kan medföra att villkoret jämkas eller lämnas helt utan avseende vid bodelningen, 12 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K12P3S1). Man kan säga att äktenskapsförordet ska framstå som rättvist utifrån gällande omständigheter i det enskilda fallet.

Angående underhållsplikt
Till att börja med är huvudregeln det som stadgas i 6 kap. 7 § 1 st. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K6P7S1) nämligen att makar efter en äktenskapsskillnad svarar var för sig avseende den personliga försörjningen. 2 och 3 st. utgör därmed undantagsfall, dessa är dock tvingande och går alltså inte att avtala bort vilket även har slagits fast i praxis från Högsta domstolen. Visserligen kan omfattningen av skyldigheten att betala underhållsbidrag regleras genom ett avtal när frågan väl aktualiseras men en make kan inte i förväg befrias från underhållsplikten. På samma sätt är det inte heller möjligt att med bindande verkan förmå en make att i framtiden behöva betala ett underhållsbidrag som överstiger vad som eventuellt kan aktualiseras.

Sammanfattningsvis är det alltså inte möjligt att på förhand avtala bort en makes eventuella underhållsskyldighet efter äktenskapsskillnad och det är inte heller möjligt att på förhand avtala om en eventuell bodelning. Däremot är det möjligt att genom äktenskapsförord justera klassificeringen av makarnas egendom som giftorättsgods alternativ enskild egendom vilket i sin tur påverkar bodelningen.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Bästa hälsningar,

Jenny VilanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000