FrågaFAMILJERÄTTBodelning17/05/2018

Äktenskapsförord - Formkrav och Bodelning

Min fästmö har skilt sig från sin exman men bodelningen är inte klar, då tvist föreligger. Kvinnan har äktenskapsförord som är upprättat under pågående äktenskap. Äktenskapsförordet reglerar så att all egendom och avkastning av denna ska tillfalla kvinnan vid skilsmässa. De har en fastighet som de båda är äger 50 %. Vad gäller nu vid bodelningen?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga inte är helt klar kring omständigheterna kommer jag att börja med en kort redogörelse av formkraven för att ett äktenskapsförord ska anses giltigt.

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. Vidare ska det även registreras hos Skatteverket. Är det så att kvinnan i ditt fall har upprättat ett äktenskapsförord på egen hand är det alltså inte giltigt och bodelning ska i ett sådant skede ske på vanligt vis (7 kap 3 § äktenskapsbalken).

För vidare svar på frågan förutsätter jag att äktenskapsförordet är korrekt upprättat. Jag förstår innehållet av förordet som att det reglerar karaktären av kvinnans egendom, mannens egendom ska isåfall bodelas som vanligt medan kvinnans egendom undantas från likadelning.

Ex)

Kvinnan har egendom till ett värde av 2 000 000

Mannen har egendom till ett värde av 1 000 000

Utfallet blir i ett sådant fall att 2 000 000 undantas bodelning och behålls av kvinnan. Resterande 1 000 000 fördelas lika mellan makarna.

Resultat:

Kvinnan: 2 500 000

Mannen: 500 000

Gällande vilken egendom som ska ingå i bodelningen så är det mannens om inte makarna kommer överens om annat. Om makarna ångrar äktenskapsordet kan de om de är överens låta den enskilda egendomen ingå (10 kap 4 § äktenskapsbalken). Gällande fastigheten är det enklast om makarna kommer överens om de antingen ska sälja eller om någon av dem ska ta över bostaden och då lösa ut den andra parten.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer VestinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000