Äktenskapsbalken 12:2

Bodelning vid dödsfall Enligt paragraf 12:2

Lawline svarar

Hej!

Det är svårt för mig att avgöra exakt vad du syftar på men jag kan göra en kort redogörelse för hur bestämmelsen i 12:2 Äktenskapsbalken ska tolkas. Äktenskapsbalken 12:2 lyder: "Vid bodelning med anledning av en makes död skall, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods. Om den efterlevande maken begränsar sin begäran till att avse endast en del av sitt giftorättsgods, skall den andra sidan behålla motsvarande kvotdel av den avlidna makens giftorättsgods, varefter återstoden fördelas enligt 11 kap."

Enligt huvudregeln i 11 kap. 3 ÄktB ska giftorättsgodset, sedan avdrag har gjorts för att täcka eventuella skulder, delas på hälften. Bestämmelsen i 12:2 ÄktB frångår denna huvudregel och anger att maken kan välja, vid äktenskapsskillnad med anledning av en makes död, att behålla sitt giftorättsgods. Den efterlevande maken kan också välja att behålla endast en del av sitt giftorättsgods, tex 1/3 och låta resterande 2/3 ingå i bodelningen.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Jakob BorinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”