FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/09/2013

Äger makar egendom gemensamt?

Hej Vi är gifta och har särkullbarn, inga gemensamma barn. Makans hemland är utanför EU. Makan kommer att ärva en bostad från sin fader. 1. Blir denna bostad då automatiskt vår gemensamma egendom eller makans särskilda egendom? Makan har en son i hemlandet OCH här och vill då ge sonen i hemlandet egendomen så där utan vidare. 2. Om egendomen blir gemensan, och om makan ändå egenhändigt ger bort egendomen till sin son i hemlandet, kan maken då kräva att makans annan son här och makens barn kompenseras likvärdigt strax eller i framtiden, och krävs en skriftlig anmärkning om det, ifall maken skulle avlida innan makan? Situationen kan bli rejäl då makan fortfarande är medborgare i sitt hemland medan maken inte är det och alltså inte har juridiska rättigheter där. Utan kompensation till de andra barnen skulle sonen i makans hemland väl ha det bättre ställt än de andra barnen? Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att du och din maka är bosatta i Sverige och undrar hur detta ska bedömas enligt svensk rätt. Enligt svensk rätt äger var och en av makarna sina egna tillgångar, man äger alltså inte automatiskt allting gemensamt för att man gifter sig. Däremot ska de båda makarnas egendomar delas lika (en så kallas bodelning) vid en eventuell skilsmässa eller då den ena maken avlider. Man kan genom äktenskapsförord avtala om att viss egendom inte ska vara med i en framtida bodelning, och det kan även vara så att egendom som den ena maken ärver genom testamente är enskild egendom eftersom det framgått av testamentet att den ska vara det. Det är alltså inte säkert att den egendom din maka ärvt är enskild (och alltså inte ska vara ingå i det ni delar på vid en eventuell skilsmässa), utan detta ska i så fall framgå av ett testamente.

Om din maka väljer att ge bostaden till sin ena son räknas detta enligt huvudregeln som förskott på arv, om inte annat framgår av t.ex. ett gåvobrev. Detta innebär att då arvet efter din maka ska räknas ihop så ska värdet av bostaden läggas till hennes totala tillgångar, och sedan dras av på arvslotten för den son som har fått det. Därmed missgynnas inte något av din makas barn ekonomiskt. Dina barn har däremot inte någon arvsrätt efter din maka och därmed inte någon rätt till den ärvda bostaden.

Enligt svensk rätt är det avgörande för vilket lands lag som ska tillämpas då arvet efter en avliden person ska fördelas vilket medborgarskap denna har. Det är alltså inte säkert att arvet efter din maka ska bedömas enligt svensk rätt, då detta beror på om hon är medborgare här eller inte.


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000