FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/11/2020

Äger makar allt tillsammans?

Hej om jag och min fru separerar och jag äger ett hus och jag och min fru äger ett hus tillsammans. Hur blir det då?

Har för mig att man delar på allt oavsett vad man äger. Kan jag ge bort mitt ena hus till barnen som gåva?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Äger du och din fru allt tillsammans?

Det stämmer att som huvudregel är din och din frus tillgångar gemensamma. Detta kallas för ert giftorättsgods. Lagen säger också att allt som du och din fru äger gemensamt är giftorättsgods, såvida det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Detta kan beskrivas som ett undantag till att alla era ägodelar är gemensamma.

Du skriver att du har ett hus som du äger själv; detta skulle därför kunna vara enskild egendom. För att något ska vara enskild egendom krävs det att man förbehållit att det ska vara enskild egendom.

Enskild egendom är enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken:

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Om någon av de ovanstående punkterna är uppfyllda innebär detta att ditt hus är din enskilda egendom och ägs därför inte av din fru. Det vanligaste är att makarna har skrivit ett äktenskapsförord eller att man fått ett hus i arv. Dock måste det vara tydligt skrivet att huset är din enskilda egendom, för att uppfylla kraven. Utan mer detaljer kring ditt hus kan jag tyvärr inte göra en egen bedömning, men jag råder dig att gå igenom punkterna för att se hur det ligger till i ditt fall.

Hur går bodelningen till om det finns enskild egendom?

Förutsatt att huset inte är enskild egendom innebär detta att huset kommer ingå i en bodelning mellan dig och din fru vid en eventuell skilsmässa. Om den däremot är enskild egendom kommer den inte ingå i en bodelning och din fru är inte berättigad hälften av värdet på huset (10 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Kan du ge bort ditt ena hus till barnen som gåva?

Det finns möjlighet för dig att ge bort huset till barnen som gåva. Viss krav måste dock vara uppfyllda för att du ska få ge bort huset. Du måste upprätta ett skriftligt gåvobrev som förtydligar att det är ditt hus som du ger bort. Gåvobrevet kräver även signatur av dig, som är gåvogivare och signaturer av de barn som mottar gåvan (4 kap. 1 § jordabalken och 4 kap. 29 § jordabalken). Var uppmärksam på att om ditt hus inte är enskild egendom innebär detta att din fru också är delägare av huset; hennes signatur krävs därför också för att gåvobrevet ska vara giltigt (7 kap. 5 § äktenskapsbalken). För att dina barn ska få lagfart krävs det också att gåvobrevet bevittnas av två personer (20 kap. 7 § jordabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv StålhammarRådgivare
Hittade du inte det du sökte?