Ägarandelar av bostad vid en bodelning

2017-11-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag och min sambo har separerat, och nu är vi inte överens om bodelningen. I lgh-register och köpeavtal står jag som 67% ägare och min sambo 33%. Nu har hon ändrat sig och kräver 50% enligt sambolagen eftersom vi saknar samboavtal. Står sambolagen över de avtal som finns om fördelning? Om ja, finns det någon del i lagen som är till min fördel? Jag tänker tex på skevdelningsregeln, då jag betalade hela kontantinsatsen själv och har betalat 67% av alla utgifter genom åren (vi har bott i lägenheten under 5 år). Kan jag vägra sälja lägenheten? Om jag i sådana fall skulle köpa ut henne, är det 33% eller 50% av fastighetens värde som gäller då? Om det är 50% som gäller, kan jag begära ekonomisk kompensation retroaktivt för att jag betalat 67% de åren vi levt tillsammans eftersom hon nu hävdar sin rätt till 50%? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I detta fall kommer sambolagen att bli aktuell och paragrafer som nämns nedan går att finna under den infogade länken.

Som sagt så ska en bodelning göras av samboegendomen då ett samboförhållande upphör om någon av er begär det, vilken följer av 8 § sambolagen. I ert fall förstår jag det som att bodelningen redan är på gång.

Vad ska ingå i bodelningen?
I bodelningen ingår all samboegendom, vilket också följer av 8 § sambolagen, och här ingår då alltså er gemensamma bostad och bohag, se 3 §.

Din andel vid bodelningen
När en bodelning görs beräknas vardera sambos andel, det vill säga vem som äger vad, 12 § sambolagen. Från dessa andelar ska skulder räknas av (13 §) och därefter ska en likadelning göras mellan er, ni ska alltså erhålla egendom till ett värde av lika mycket. Sambo egendomen ska fördelas jämnt mellan er, 14 § sambolagen.

Bostaden
Då du äger en större andel i bostaden, 67 % kommer detta att tillgodoräknas din andel. Hälftendhelning kommer dock fortfarande att ske av den totala summan på samboegendomen, och hur mycket du betalat vid köpet av själva bostaden är inte av betydelse. Övertar du bostaden beror det alltså på hur mycket av samboegendomen ni erhåller var, hur mycket du kan behöva betala din ex sambo i kompensation, om vi tar ett exempel:

Samboegendomen består utav en bostad till värde av 500 000 och bohag till ett värde av 500 000. Om du i detta fall övertar bostaden och din fru bohaget behöver ingen kompensation till någon ske eftersom att den totala samboegendomen fördelats jämnt. Om däremot du i detta fall tagit både bohag och bostaden hade du hamnat i en situation där du fått kompensera din sambo med halva värdet, dvs. 500 000. Det är alltså inte beroende av din procentsats i hur stor del av bostaden du äger.

Skulle ni sälja bostaden kommer dess försäljningsvärde att ingå i bodelningen, och vill du inte sälja denna kan du alltså lösa ut din sambo i enlighet med det värde hon går miste om som jag beskrivit ovan.

Angående skevdelningsregeln
Skevdelningsregeln säger att en sambo med större tillgångar kan slippa dela dem om det skulle anses oskäligt. I ditt fall skulle jag inte säga att detta är troligt, främst då ni bott tillsammans under en längre tid och ni båda verkar ändå bidragit till för att täcka de kostnader som funnits.


Det centrala i situationen är alltså
att fördelningen av bostadens värde sker tillsammans med övrig samboegendom. Ni ska erhålla 50/50 av den totala samboegendomen, dvs. egendomen som kommer att ingå i bodelningen.

Jag hoppas detta ger dig ett svar!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2868)
2021-09-16 Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?
2021-09-15 Bodelning vid separat ekonomi?
2021-09-14 Beräkning av vad man ska betala sin make om man vill bo kvar i bostaden
2021-09-14 Kan ena maken få en viss summa pengar istället för att dela upp egendom vid bodelning?

Alla besvarade frågor (95665)