Äganderätten till ens egendom ändras inte för att man är gift

2019-08-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej,Jag äger / ägde ett hus 50/50 med min f d fru (skilde oss 2016)1 juli 2019 gifte jag om mig och den 5 juli såldes huset.Äger min nya fru hälften av min andel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man gifter sig ändras inte ägandeförhållanden utan varje make äger sina egna ägodelar fortsatt ( 1 kap 3 § äktenskapsbalken). Din andel av huset/köpeskillingen är alltså din egendom och din nya fru har ingen äganderätt. Samma gäller allt ni köper separat under äktenskapet. Det är först vid en eventuell skilsmässa och bodelning som förändringar kan ske i äganderätten. Fram tills dess äger varje make sin egen egendom.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3495)
2020-08-06 Tvist om gravsättning
2020-08-05 Kriterier för dold samäganderätt
2020-07-31 Fördelning av arv
2020-07-31 Vad händer med mina möbler hos min särbo om han avlider?

Alla besvarade frågor (82647)