Äganderätt och särkullsbarn i äktenskap

Hej

Vi är ett par i 60 års åldern som levt tillsammans i många år. Går i giftastankar, sjukdom ligger bakom detta.

Jag äger ensam fastigheten som vi bor i.

Jag har inga barn, vi har inga gemensamma, han har en sedan tidigare.

Om vi gifte oss, äger han då hälften i fastigheten?

Om han skulle gå bort före mig, skall jag då lösa ut hans barn?

Känns inte så bra, bla pga dålig kontakt.

Hur går jag tillväga?

Lawline svarar

Hej! Och tack att du vänder dig till lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att din fråga består i två frågor, dels hur ett eventuellt giftemål skulle påverka ägandeförhållandena i den aktuella fastigheten. Men även vad ett eventuellt giftemål skulle innebära för dig om han gick bort före dig i förhållande till hans barn. Tillämpliga lagar är äktenskapsbalken (här) och ärvdabalken (här).

Ägandeförhållanderna mellan makar under äktenskap:

En viktig skillnad mellan sambos och makar är giforätten. Även om man gifter sig så påverkar det inte äganderättsförhållanderna där och då. Utgångspunkten är att den som bekostat viss egendom också är dess ägare. Äktenskapet påverkar alltså inte den andre makens äganderätt till sin egendom. Å andra sidan finns den andre makens giforättsanspråk i samma egegndom som ett latent anspråk på delning av egendomens värde vid en framtida bodelning.

Egendom som omfattas av giftorättsgods kallas enligt lagen för giftorättsgods, och rättsverkan av att egendom är giftorättsgods är att det ska ingå i en eventuell bodelning, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Det som inte är giftorättsgods är enskild egendom, se 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken.

Sammanfattningsvis:

Ett eventuellt giftemål gör inte att han skulle äga hälften av fastigheten, men han skulle ha ett latent anspråk i egendomen vid en eventuell bodelning.

Om ni skulle gifta er och han avlida först - hur blir det med hans barn och dess arv?

När någon avlidit ska det ske en bodelning innan arvskifte, 23 kap. 1 § ärvdabalken. Vid en sådan bodelning skulle resultatet bli detsamma som ovan - han skulle ha ett latent anspråk i egendomen vid bodelningen och då halva bostaden på sin lott vid lottläggningen, då värdet ska fördelas lika enligt 11 kap. 3 § Äktenskapsbalken.

Eftersom att det inte är ert gemensamma barn, utan ett så kallat särkullsbarn så har det barnet rätt att direkt få ut sin laglott. (laglott är hälften av arvslotten, se 7 kap. 1 § ärvdabalken). Särkullbarnen kan dock välja att avstå denna rätt till förmån för efterlevande make. Särkullbarnen har då rätt till efterarv, 3 kap. 9 § ärvdabalken.

Frågan är då vad som är lämpligast för dig att göra. Det är inte möjligt att skriva testamente om att särkullbarnen skall vänta med att ta ut sin laglott, då särkullbarn alltid har rätt att direkt utfå sin laglott. Ett annat alternativ om du vill att din sambo ska ärva fastigheten efter dig om du avlider före han, men inte vill oroa dig för att hans barns anspråk på arv skulle påverka dina möjligheter att bo kvar är att ni förblir sambos. Giftorätten kommer då inte inträda. Sambos har ingen arvsrätt i den svenska rättsordningen, men det är möjligt att för dig testamentera fastigheten till honom ifall att du skulle avlida före honom. Om det skulle bli tvärtom - att han avled före dig så är huset ändå bara ditt och ingen annan kan göra anspråk på det.

Sammanfattningsvis:

Äganderätten påverkas inte direkt av giftermål, men det innebär att det inträder ett latent anspråk på egendom vid eventuell bodelning. Gällande situationen med särkullsbarnet så vet jag inte vad som är bäst för just dig. Om du vill ha mer specifik vägledning råder jag dig att vända dig till en jurist.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofie FalkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”