Adoptivbarns rätt till arv som särkullbarn

2016-11-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Blev adopterad av min styvfar i mitten av 60-talet och har då fått besked att jag ärver honom och inte min biologiska far.Men vad händer när min styvfar dör? Min mor och min styvfar fick 2 pojkar, mina halvbröder. Sen skildes min mor och min styvfar. Han gifte om sig och fick 2 döttrar.Hur ligger arvet där? Ärver jag och mina halvbröder först eller ska alla barn dela samtidigt? Vad händer?Mvh Yvonne Abrahamsson
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Det stämmer att du ärver efter din adoptivpappa och inte efter din biologiska pappa. Detta framkommer av 4 kapitlet 8 § föräldrabalken, se https://lagen.nu/1949:381#K4P8S1, där det stadgas att adoptivbarn ska ha samma ställning som biologiska barn när man till exempel tillämpar annan lag.

Eftersom du ses som en biologiskt barn så är det reglerna för bröstarvingar i ärvdabalken som blir relevanta. När din adoptivpappa dör så kommer således arvsordningen i denna lag att aktualiseras (om det inte finns något testamente). Först i arvsordningen kommer bröstarvingar enligt 2 kapitlet 1 § ärvdabalken, se här. I samma paragraf stadgas det också att om det finns fler barn så ärver de lika mycket var. Denna regel undantas dock om personen som avlider är gift, då ärver make/maka först och barn får ärva när efterlevande make/maka avlider enligt 3 kapitlet 1 § ärvdabalken, se här.

Då din adoptivpappa var gift så är det alltså i regel hans fru som får ta ut arvet först. Det finns dock undantag från detta och det är när det finns särkullbarn. Med särkullbarn menas att någon av makarna har barn utanför äktenskapet. I detta fall har din pappa dig och två söner utanför äktenskapet och ni är då särkullbarn vilket ger er rätt till arv direkt. Ni har alltså rätt till arv före din adoptivpappas fru. Även detta regleras i 3 kapitlet 1 § som nämnts ovan.

Att ni har rätt till arv först betyder att du och dina halvbröder får välja om ni vill få ut er del av arvet direkt eller vänta tills er pappas fru avlider. Den del ni har rätt att få ut är arvet er pappa lämnade efter sig delat på antalet barn han har, detta eftersom alla barn ska dela lika på arvet enligt vad som sagts ovan.
Säg till exempel att er pappa lämnade efter sig 100 000 kr. Du och dina halvbröder har då rätt att få ut:
100 000/5 barn vilket blir 20 000 kr var.
Ni kan som sagt även välja att vänta på ert arv tills er pappas fru avlider och då ärver hon er del så länge. Ni får sedan ut er andel när hon avlider som ett efterarv, detta enligt 3 kapitlet 9 § ärvdabalken, se här.

Hoppas att du fick svar på din fråga, om något känns oklart eller om du har ytterligare frågor får du gärna återkomma.
Med vänlig hälsning
Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll