FrågaFAMILJERÄTTAdoption14/02/2015

Adoptivbarns arvsrätt

Kan ett bortadopterat barn ärva sin biologiska far om han inte har några andra arvingar?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom adoptionen juridiskt sett medför att ett adoptivbarn anses som adoptantens barn och inte längre som barn till sin biologiska far så innebär det att alla rättsliga band mellan barnet och den biologiske fadern klipps av, inklusive rätt att ärva den biologiske fadern, oavsett om den biologiske fadern saknar arvingar eller inte. Detta framgår av Föräldrabalk (1949:381) 4:8 första stycket. Eftersom adoptivbarnet anses som adoptantens barn så jämställs det juridiskt sett med adoptantens eventuella biologiska barn, varav adoptivbarnet får samma rätt att ärva adoptanten som sina syskon enligt Ärvdabalk (1958:637) 2:1. Dock kan den biologiske fadern fortfarande, om han vill, testamentera egendom till det bortadopterade barnet.

När adoptionsinstitutet infördes i Sverige i början av 1900-talet så rörde det sig om så kallad "svag adoption", vilket innebar att adoptivbarnet efter adoptionen fortfarande hade kvar vissa rättsliga band till sina biologiska föräldrar. Genom lagstiftning år 1970 övergick dock Sverige till att införa s.k. "stark adoption" som innebar att adoptionen klippte av alla rättsliga band mellan barnet och de biologiska föräldrarna. Lagändringen fick tillbakaverkande kraft och därmed gjordes äldre, "svaga", adoptioner "starka". Med andra ord så existerar numera endast "starka" adoptioner.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”