Adoptivbarns arvsrätt

2015-02-14 i Adoption
FRÅGA
Kan ett bortadopterat barn ärva sin biologiska far om han inte har några andra arvingar?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom adoptionen juridiskt sett medför att ett adoptivbarn anses som adoptantens barn och inte längre som barn till sin biologiska far så innebär det att alla rättsliga band mellan barnet och den biologiske fadern klipps av, inklusive rätt att ärva den biologiske fadern, oavsett om den biologiske fadern saknar arvingar eller inte. Detta framgår av Föräldrabalk (1949:381) 4:8 första stycket. Eftersom adoptivbarnet anses som adoptantens barn så jämställs det juridiskt sett med adoptantens eventuella biologiska barn, varav adoptivbarnet får samma rätt att ärva adoptanten som sina syskon enligt Ärvdabalk (1958:637) 2:1. Dock kan den biologiske fadern fortfarande, om han vill, testamentera egendom till det bortadopterade barnet.

När adoptionsinstitutet infördes i Sverige i början av 1900-talet så rörde det sig om så kallad "svag adoption", vilket innebar att adoptivbarnet efter adoptionen fortfarande hade kvar vissa rättsliga band till sina biologiska föräldrar. Genom lagstiftning år 1970 övergick dock Sverige till att införa s.k. "stark adoption" som innebar att adoptionen klippte av alla rättsliga band mellan barnet och de biologiska föräldrarna. Lagändringen fick tillbakaverkande kraft och därmed gjordes äldre, "svaga", adoptioner "starka". Med andra ord så existerar numera endast "starka" adoptioner.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (534)
2020-07-27 Kan jag adoptera min makes barn?
2020-07-19 Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns barn?
2020-07-14 Kan man få hjälp från Lawline med frågor kring adoption och arv?
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?

Alla besvarade frågor (82573)