FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/03/2010

Värdering av fastighet med anledning av dödsfall

Jag skriver ett testamente att mina tre barn skall dela lika. På ena barnets arvslott skall tilldelas en fastighet. Kan jag bestämma värdet av fastigheten till taxeringsvärdet vid ett kommande arvskifte efter mig.

Lawline svarar

Hej! Din fråga rör värderingen av en fastighet med anledning av arvskifte. Som huvudregel gäller att dödsboets tillgångar och skulder ska värderas utifrån det marknadsvärde de hade på dagen för dödsfallet. Detta innebär att du inte med framgång kan värdera fastigheten i ditt testamente då värdering av tillgångar och skulder förändras över tid. Jag nämnde att tillgångar och skulder ska värderas till marknadsvärde. Vad gäller fastigheter finns inget reglerat i lag. Lagrådet har yttrat att Skatteverket lämpligen borde råda i denna fråga i väntan på en mer permanent lösning i Ärvdabalken. Skatteverkets utgångspunkt är att det verkliga värdet, marknadsvärdet, generellt bör användas vid värdering av tillgångar och skulder, så även för fastigheter. Vänligen,
Anton StrandbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”