FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt07/03/2010

Reparationskostnader för vattenläckage från ovanliggande lägenhet.

Min mor bor i en bostadsrätt. Huset är byggt på 70-talet. Hennes lägenhet är på nedre våningen och det är ett trevåningshus. På hösten hade lägenheten ovanför en vattenskada som också läckte ner i hennes badrum. Det var hon som upptäckte läckan, eftersom målarfärgen började falla från taket. I hennes lägenhet spacklades tak och en del av väggen samt målades dito. I lägenheten ovanför förnyades all ytmaterial, samt inredning. Nu har min mor fått en räkning på den delen av renoveringen som gjordes i hennes lägenhet av bostadsrättsföreningen. Räkningen går på 6600 kr och hon har inte fått någon specifikation på vad denna summa inkluderar. Material? Arbete? I räkngingen står enbart "Reparation av vattenskada" Vad säger bostadsrättslagen? Är hon verkligen skyldig att betala för en vattenskada som påbörjade i en annans lägenhet. Hoppas på svar!:)

Lawline svarar

Hej, En bostadsrättsinnehavares, i detta fall din mors, skyldigheter regleras i 7 kap bostadsrättslagen. Den 12 § i detta kapital ställer upp bostadsrättsinnehavarens ansvar för lägenhetens skick. I bestämmelsen anges som huvudregel att denne själv har ansvaret för reparationer och underhåll. Det finns dock vissa begränsningar i det här ansvaret. Till att börja med kan nämnas att din mor inte skall behöva stå för kostnaden av reparation av det aktuella vattenläckaget om det står i föreningens stadgar att föreningen ska stå för sådana reparationer. Det är därför att rekommendera att du läser genom dessa för att försäkra dig om vad som gäller i just denna bostadsrättsförening. Oberoende av vad som står i föreningens stadgar finns det i bostadsrättslagen ytterligare begränsningar i ansvaret som specifikt rör skador på grund av vattenledningsskada ( Se 7 kap 12 § 3 st bostadsrättslagen). Vad som här menas med vattenledningsskada har i ett rättsfall från 2006 specificerats till att avse skador till följd av utströmning av vatten under tryck, d.v.s läckage från en tapvattenledning (Se NJA 2006 s. 732). Enligt denna begränsning skall bostadsrättsinnehavaren enbart svara för sådana reparationer om skadan uppkommit genom dennes egna vårdslöshet eller vårdslöshet av någon som hör till dennes hushåll, inneboende eller någon som utför arbete i lägenheten. Eftersom att läckaget i detta fall verkar vara härstamma från lägenheten ovanför ska din mor alltså inte svara för reparationen av läckaget i sin egen lägenhet, förutsatt att skadan är en följd av utströmning av vatten under tryck. Det är då istället föreningen som skall betala reparationskostnaden enligt deras allmänna underhållsskyldighet (Se 7 kap 4 § bostadsrättslagen) Vänligen Johan Levin
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?