Överlåtelseförbud i testamente

Hej. Jag undrar om man kan skriva ett testamente med ett överlåtelse förbud, ex att ett hus tillfaller barnen men att de inte får sälja det eller på egen hand testamentera bort det utan att det går vidare i släkten?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Det är fullt möjligt att inta ett överlåtelseförbud i ett testamente. Detta är bindande för testamentstagaren under dennes livstid. Att testamentera egendom med syftet att den skall gå vidare i släktens framtida generationer är dock ej möjligt, då det numera i svensk rätt finns ett förbud mot s.k. fideikommiss. Detta förbud stadgas i Ärvdabalken 9 kap 2 § 1 st som lyder: ”Förordnande till annan än den som är född vid testators död eller då är avlad och sedermera födes med liv är utan verkan.” Ytterligare en effekt av att testator intagit ett överlåtelseförbud i testamentet är att den avsedda egendomen inte kan tas i anspråk vid ev. utmätning, se Utsökningsbalken 5 kap 5 §, https://lagen.nu/1981:774#K5R2. Ett överlåtelseförbud i ett testamente respekteras alltså regelmässigt, medan det i praxis är tveksamt om ett överlåtelseförbud är giltigt mot köparens borgenärer då det intagits i ett köpeavtal (se NJA 1993 s. 468). Om man vill skydda egendomen kan det dessutom vara en bra idé att inta ett villkor i testamentet om att egendomen skall utgöra testamentstagarens enskilda egendom, enligt Äktenskapsbalken 7 kap 2 § 3 p, se https://lagen.nu/1987:230#K7. Ett sådant förbehåll innebär att vid en ev. bodelning har testamentstagarens make/maka ingen giftorätt i egendomen. Hoppas svaret varit till hjälp, Vänliga hälsningar
Caroline NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning