FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 20/02/2010

Stadgar i ekonomiska föreningar

Funderar på att bilda ekonomisk förening och skulle vilja ha förslag till bra stadgar, jag tänker då på hur man skall undvika alla fallgropar.

Lawline svarar

Hej! Jag föreslår att du följer de klara och tydliga reglerna för bildande av ekonomiska föreningar som finns i kap. 2 i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar - även kallad Föreningslagen (FL). I 2 § 2 kap. föreskrivs i 12 punkter vad som skall anges i föreningens stadgar. Stadgarnas närmare innehåll beror helt på just Er förenings syfte och verksamhet etc. Ett klargörande som jag kan komma med är att när man i stadgarna skall ange ändamålet med föreningens verksamhet enligt punkten 4 i 2 § § kap. FL så skall man beskriva dels föreningens syfte (dvs. målet med verksamheten) och dels verksamhetsföremålet (dvs. hur verksamheten skall bedrivas så att syftet uppnås). Föreningens stadgar antas av dess medlemmar och styr föreningens verksamhet. Juridiskt sett har stadgarna karaktären av avtal som i princip skall följas av medlemmarna och de som leder föreningen. Ur medlemmarnas perspektiv kan stadgarna sägas innehålla regler om vilka rättigheter och skyldigheter de har. Lagreglerna i FL är lättförståeliga och om ni följer dem så kommer ni undvika alla "fallgropar"! Lycka till!
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?