FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder15/02/2010

När sker gallring ur belastningsregistret?

Hej ! jag blev dömd till skyddstillsyn för rån år 2001 och sedan blev jag dömd till skadegörelse 2007 till dagsböter .. gallras de båda ur belastningsregistrets utdrag då 2012?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Regler om belastningsregistret återfinns i lag (1998:620) om belastningsregister, se https://lagen.nu/1998:620. Enligt 3 § ska belastningsregistret innehålla uppgifter om den som bl.a. genom dom har ålagts påföljd för brott. Lagens 17 § innehåller bestämmelser om gallring ur brottsregistret. Lagrummets 4 p stadgar att skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet, d.v.s. i Ditt fall år 2011. För dagsböter gäller enligt 17 § p 9 att detta gallras fem år efter domen, i Ditt fall 2012. Observera dock 18 §, som lyder: ”Om det före utgången av den tid som anges i 17 § har gjorts en ny anteckning enligt 3 eller 4 § beträffande samma person, skall ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem skall finnas kvar i registret.” Det innebär att båda domarna kommer att gallras då ingen av dem längre skall finnas kvar enligt 17 §. I detta fall är det domen avseende dagsböter som skall gallras sist. Det stämmer alltså att båda domarna kommer att gallras år 2012. Hoppas svaret varit till hjälp! Vänlig hälsning
Caroline NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo