Äktenskapsskillnad - Betänketid och bodelning

Jag är gift och har barn - om jag vill skilja mig, är lagen tvingande i kravet att jag först måste bo separat minst 6 mån ( betänketid ) - även om jag då tvingas invänta en ledig lägenhet i bostadskrisen. Undrar också om ett par som problemlöst kan dela på bohag - likväl måste skaffa juridiskt dokument för det man då vill dela på trotts att man ju är överens, eller är detta viktigast vid tvist.

Lawline svarar

Hej! Reglerna om äktenskapsskillnad finns i Äktenskapsbalkens 5 kap. Se https://lagen.nu/1987:230#K5P1S1 . Kravet på betänketid i Äktenskapsbalkens 5 kap. är tvingande. Äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid i två fall: 1) om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med ett barn under 16 år eller 2) om bara den ena maken vill skiljas. Om ni levt åtskilda i minst två år gäller inte betänketiden. Betänketiden inleds antingen då ni gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken. Om betänketiden löpt minst sex månader ska dom meddelas om någon av makarna särskilt yrkar det. Om ingen av er begärt äktenskapsskillnad inom ett år från betänketidens början så faller målet. En make som fortfarande vill skiljas efter detta måste då ansöka om detta på nytt, och då kan ny betänketid vara aktuell. Betänketiden medför inte något krav på att ni lever åtskilda under betänketiden. Den är endast ett krav för att motverka förhastade skilsmässor. Om ni dock levt åtskilda i minst två år så behöver skilsmässan inte föregås av någon betänketid. 9 kap. 5§ Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S2 ) stadgar att bodelningen ska göras av makarna tillsammans. Makarna ska upprätta en handling över bodelningen som ska skrivas under av båda parter. Som svar på din fråga så måste alltså makarna vid bodelning upprätta ett dokument över detta som ska skrivas under av båda parter. Dock är det inte nödvändigt att ni får juridisk hjälp med detta utan är ni överens kan ni dela boet själva. Det är tänkt att bodelning ska vara makarnas gemensamma angelägenhet. I fall makarna inte skulle komma överens så kan en bodelningsförättare utses enligt 17 kap äktenskapsbalken. Dock är huvudregeln att makarna sköter bodelningen själva. Vänligen
Bo OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000