Särkullsbarns arvsrätt

När min mamma dog efterlämnade hon make, särkullebarn och tre barn till. 50% räknas som mammas, 50% som pappas. Ärver min halvsyster hälften av mammas egendom eller hur mycket

Lawline svarar

Hej! Jag tolkar er fråga som att du med ”50%” menar att all deras egendom var giftorättsgods. När äktenskap upplöses med anledning av en makes död skall bodelning ske enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Vid en sådan bodelning skall enligt 11 kap. 3 § äktenskapsbalken makarnas sammanlagda giftorättsgods delas på hälften, och din pappa kommer alltså att få 50% av egendomen genom bodelningen. Resterande 50% utgör din mammas kvarlåtenskap och är det som skall fördelas via arv eller testamente. Om inget testamente finns kommer din mammas fyra barn få dela på kvarlåtenskapen. Enligt 3 kap. 1 § äktenskapsbalken kommer din halvsyster alltså att få ut sin del (en fjärdedel av 50%) av kvarlåtenskapen direkt vid din mors död. Samma paragraf säger att ni som är gemensamma barn kommer att få vänta på att få ut ert arv tills det att er pappa avlider. Ni kommer då ha rätt till en kvotdel av hans sammanlagda egendom. I ert fall kommer kvotdelen att bli cirka 43%, som ni får dela på tre. Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning