Styrelsesuppleants ansvar i den ekonomiska föreningen och i aktiebolaget

Hej Vilket ansvar har jag som suppleant i en ekonomisk förening(idrottsklubb)? Är det skillnad på ansvaret i ett AB o Ekonomisk förening? MVH E

Lawline svarar

Hej! Jag utgår i mitt svar från att det är suppleant för styrelseledamot du syftar på i din fråga. I en ekonomisk förening är dessa inte obligatoriska men föreningen kan mycket väl i sina stadgar föreskriva att sådana skall finnas, jfr 2 kap 2 § 6 p Lag om ekonomiska föreningar. Detsamma gäller för aktiebolag, där det är bolagsordningen som reglerar frågan, jfr 3 kap 1 § 7 p Aktiebolagslagen. Som suppleant är du i alla avseenden likställd med styrelseledamot. Som styrelseledamot har du såväl i den ekonomiska föreningen som i aktiebolaget tillsammans med övriga styrelseledamöter ansvar för organisationen och förvaltningen av föreningens/bolagets angelägenheter och att skall dessutom tillse att kontrollen av medelsförvaltningen och bokföringen genomförs ordentligt, se 6 kap 6 § Lag om ekonomiska föreningar och 8 kap 3 § Aktiebolagslagen. Du har härutöver ett personligt ersättningsansvar om du uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen/bolaget eller annan under det att du fullgör ditt uppdrag, se 13 kap 1 § Lag om ekonomiska föreningar och 15 kap 1 § Aktiebolagslagen. De båda associationsformerna medför således ett typiskt sysslomannaansvar för såväl styrelseledamöter som deras ersättare/suppleanter. Vänliga hälsningar,
Sofie BjärtunRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”