Bristande hindersprövning och frånvaro av vittnen vid vigsel

Är det möjligt att i efterhand bestrida en vigsels juridiska giltighet? Den vigsel det gäller förrättades utan närvarande vittnen och utan att hindersprövning genomförts.

Lawline svarar

Hej, Enligt svensk rätt kan äktenskap uteslutande upplösas genom äktenskapsskillnad. Det finns alltså inte någon möjlighet att annullera äktenskap genom återgång t.ex. därför att det är ingånget i strid med något äktenskapshinder. Har dock äktenskap ingåtts i strid med något i 2 kap. ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230) uppräknat äktenskapshinder ges rätt till äktenskapsskillnad utan den betänketid som normalt ska föregå varje äktenskapsskillnad enligt svensk rätt. De fall då betänketiden slopas finns uppräknade i 5 kap. 5§ ÄktB. En annan sak är att något äktenskap aldrig har ingåtts eftersom vigseln är ogiltig enl. 4 kap. 2§ 2 st ÄktB. För att en vigsel ska vara giltig måste kraven i 4 kap. 2§ 1 st ÄktB vara uppfyllda. Frånvaron av vittnen gör inte vigseln ogiltig. Med vänliga hälsningar
Josefin BackmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”