Arvsavstående mm.

2006-08-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Fråga rörande arvsavstående Hej! Min morfar har avlidit och jag ska göra en bouppteckning. Min morfar och mormor bor (bodde) numera på ett servicehem, men morfar ägde fortfarande sitt gamla hus som han och mormor bott i sedan 1930-talet. Såväl hus som tomt är av ringa värde. Fastigheten köptes, byggdes och ägdes till 100 procent av min morfar (min mormor har aldrig förvärvsarbetat). Fråga 1: Anses denna fastighet vara giftorätt i bouppteckningen, även om min mormor (92 år) inte har något intresse av fastigheten? Inte heller min mamma (enda barnet) vill ha fastigheten, utan vill lämna den till mig (enda barnbarnet). Det finns inget äktenskapsförord för fastigheten, men min morfar står registrerad som 1:1 ägare till fastigheten. Ska den tas upp som giftorätt eller enskild egendom? Fråga 2. Om fastigheten anses vara giftorätt, hur går vi då tillväga? Varken mormor eller mamma vill ha huset. Är det klokast att anmäla arvavstående i bouppteckningen och sedan göra ett arvsskifte där mormor tar fonder och mamma tar fastigheten (som uppgår ungefär till samma värde) som sedan avstås till mig? Eller ska min mamma få fastigheten i skiftet och sedan lämna den till mig efter skiftet som gåva? Och blir det i sådant fall inte fråga om två stämpelskatter etc.? Eller hur gör man detta bäst? Fråga 3: Måste man i den handling som rör arvsavståendet och som bifogas bouppteckningen ange hur stor del av arvet man avstår eller vad det är man avstår? Räcker det med att skriva ett dokument med ungefärlig ordalydelse: "jag avstår delar av mitt arv efter min far till förmån för min dotter" ? Tacksam för svar.
SVAR
Hej!

1. Fastigheten är giftorättsgods. Det spelar ingen roll vem som har lagfart i detta fall. Det finns en bröstarvinge, din mamma, som nu blir efterarvinge.
2. Mormor lämnar in ett arvskifte när bouppteckningen är registrerad.
Ett ex:
Arvskifte
Då jag inte är intresserad av att överta fastigheten Torpet 1:1 vill jag att mitt enda barnbarn NN övertar fastigheten.

Med denna överenskommelse förklarar vi oss till alla delar nöjda och bekräftar detta med våra namnteckningar

Stockholm 2006-08-08


.................................. ......................................

Mormor Efterarvinge

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av:


................................ ....................................

Arvavstående behövs inte längre efter arvskattens avskaffande 2004-12-17.

När det är så här enkla familjeförhållanden så gör man ett arvskifte där bara fastigheten finns med.
Hela kostnaden för att föra över detta på dig=825kr

Inskrivningsmyndigheten ska ha arvskifte, registrerad bouppteckning samt följande rader:

Till IM

Härmed begär jag lagfart för NN, personnr XXXXXX-XXXX på fastigheten Torpet 1:1.

MVH

----------------


När det gäller pengar och fonder går bara mormor till banken,visar upp den registrerade bouppteckningen och banken för över pengar.

Vänligen
Kristine Erlandsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3687)
2022-01-24 Vilka rättigheter har pappan?
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?

Alla besvarade frågor (98708)