Åtgärder vid snatteri

Om man misstänker att någon har stulit något i butik som man jobbar i, men man är inte säker för man har inte sett det. Kan man då ändå tillgripa väktare eller måste man vara säker på att de har tagit?

Lawline svarar

Hej!

Att ta någonting i en butik kan antingen rubriceras som stöld eller snatteri. För att det skall vara frågan om stöld enligt 8:1 Brottsbalken fordras det att alla rekvisit är uppfyllda. Det krävs först och främst att det är frågan om ett olovligt tagande av ett föremål som tillhör annan samt ett uppsåt att tillägna sig föremålet. Vidare krävs det att handlingen innebär skada.

Snatteri är att betrakta som en lindrigare form av stöld enligt 8:2 BrB. I princip krävs det att det ovannämnda rekvisiten i 8:1 är uppfyllda. Föremålets värde brukar påverka rubriceringen. I praxis har ett värde om 1000 kr uppställts som gräns. Överstiger det tagna föremålets värde 1000 kr skall det som huvudregel betraktas som stöld.

Distinktionen mellan de två brotten är viktig. Enligt 8:12 och 23 kap är stöld straffbelagt på försöksstadiet. Detta innebär att om en kund försöker ta en vara, t.ex. genom att stoppa varan i fickan så kan du självmant ingripa eller tillkalla väktare i enlighet med 24:7 Rättegångsbalken.

Snatteri är inte straffbelagt på försöksstadiet. Detta innebär att du inte kan ingripa då en kund stoppar t.ex. en kycklingfilé (vars värde understiger 1000 kr) i fickan. Du kan inte hålla kvar personen som i stöldfallet. När snatteriet är fullbordat dvs. när kunden passerat den sista betalningsmöjligheten kan du ingripa med stöd av 24:7 RB.

Hur du skall agera beror således på vilken slags butik du jobbar i. Har ni värdefulla varor vars värde överstiger 1000 kr har du som regel större möjlighet att agera. Är du osäker och misstänksam kan du alltid be väktaren prata med kunden. Ni bör dock vara försiktiga med att anklaga kunden för något som ni inte direkt sett.

Hälsningar

Gabriella RondahlRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”