Formkrav för testamete

Vilka krav ska ett testamente uppfylla för att vara giltigt?

Lawline svarar

Formkrav för testamente framgår av 10 kap. 1§ Ärvdabalken. Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. När vittnena närvarar skall testatorn skriva under testamentet eller vidkännas sin underskrift. Vittnena skall bestyrka testamentet med sina underskrifter. Vittnena skall veta att handlingen de bestyrker har egenskap av testamente, men det behöver inte känna till testamentets innehåll, se https://lagen.nu/1958:637.

Förutom dessa krav finns vägledande regler för vad som kan vara bra att ha med i ett testemente, dock är testamentet giltigt utan dessa uppgifter. Det kan vara bra ur bevissynpunkt att testamentsvittnena antecknar sitt yrke och hemvist. De bör också vid sina underskrifter nerteckna tiden för bevittnandet.

Är någon av sjukdom eller annat nödfall förhindrad att upprätta testamente enligt formkraven finns även en möjlighet till så kallat nödfallstestamente. Testatorn kan i detta tillstånd förordna om sin kvarlåtenskap muntligen inför två vittnen eller utan vittnen genom egenhändigt skriven och undertecknad handling. Sådant testamente är är dock ogiltigt, om testatorn under tre månader efter att han skrev testamentet varit i tillfälle att förordna om sin kvarlåtenskap enligt lagens uppställda formkrav.

Lina RadovicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”