FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/07/2006

Vad innebär ett arvsskifte?

Finns det en mall för arvsskifte eller kan du förklara vad som måste inkluderas?

Lawline svarar

Arvsskifte innebär att man upprättar ett skriftligt dokument som reglerar hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas mellan arvingar och universella testamentstagare. Innan arvsskiftet måste en bouppteckning göras. I bouppteckningen anges vilka som är delägare i dödsboet, dödsboets tillgångar och skulder, eventuell rätt till efterarv, förskott på arv osv. Enligt 20 kap 1 § ärvdabalken ska bouppteckningen upprättas inom tre månader från dödsfallet och enligt 8 § skall den registreras hos Skatteverket inom en månad från upprättandet. Efter att bouppteckningen registrerats upprättas arvsskiftet. Det finns ingen speciell tidsfrist för detta. Enligt 23 kap 4 § ärvdabalken skall arvsskiftet undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Arvsskiftet är en privat överenskomelse och dödsbodelägarna kan alltså själva bestämma hur skiftet ska gå till om de kan komma överens. Vid oenighet kan en eller flera av dödsbodelägarna begära att en boutredningsman eller skiftesman skall förordnas av rätten. Denne får då till uppgift att genomföra skiftet mellan delägarna. Det finns inget krav på registrering av arvsskiftet men det är likväl en viktig handling eftersom den reglerar vem som ska äga vad. Relevant lagtext hittar du http://www.lagen.nu/1958:637
Sara EdströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”