FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt23/11/2009

Förälders rätt att flytta med barn

Hej! Vi har ett barn och funderar på att skilja oss. Hon vill att barnet skall vara skrivet/folkbokfört hos henne. Jag är dock orolig att hon flyttar till en annan ort och tar med sig barnet när skillsmässan är klar. Kan den förälder som barnet är skrivet hos flytta till en annan stad och ta med sig barnet utan den andra förälderns medgivande efter en skillsmässa? Kan ett bindande avtal, som författas av en advokat och skrivs på av båda, förhindra att den föräldern som har barnet skrivet hos sig flyttar till en annan ort? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

I de fall vårdnaden om ett barn tillkommer föräldrarna gemensamt har den förälder som barnet bor hos och som har för avsikt att flytta inte rätt att ensam bestämma att barnet ska följa med honom eller henne. Detta torde gälla även om det finns ett godkänt avtal eller ett domstolsavgörande som anger att barnet skall bo tillsammans med den förälder som har för avsikt att flytta. Tar trots allt föräldern med sig barnet, utan att samråda med den andra föräldern och utan godtagbara skäl, kan åtgärden få konsekvenser för vårdnads- eller boendefrågan. En sådan åtgärd kan också vara straffbar såsom egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § brottsbalken.

Det behövs således inget avtal för att hindra den ena föräldern att ta med sig barnet vid en eventuell flytt.

Vänligen,

Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000