Bodelning pga äktenskapsskillnad

2006-08-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag och min man ligger i skilsmässa sedan han träffat en annan. vi har hus och en dotter ihop, jag kommer att bo kvar i huset men nu har han "bosatt" sig i en av våra lägenheter på vinden för att som han kallar det "inte har flyttat ut utan är skriven här" Egentligen har han och hans nya köpt ett hus som dom bor i. Påverkar det hur man ser på det ekonomiskt? Han har ju egentligen förlupit hemmet. kan han ändå hävda att vi ska dela allt som husgeråd mm? Vad gäller finns det något som heter orubbat bo, eller kan han bara göra som han vill? Vad kan jag göra, han lurar ju alla.
SVAR
Hej,
Vid en skilsmässa skall egendom fördelas mellan makarna genom bodelning, 9:1 Äktenskapsbalken (ÄktB). Vid en bodelning skall enligt 10:1 ÄktB makarnas giftorättsgods ingå. Enligt 7:1 ÄktB är makars egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Detta innebär att egendom är giftorättsgods om inget annat bestämts, t ex genom att ett äktenskapsförord har skrivits eller om en av makarna har mottagit en gåva med förbehållet att den skall vara makens enskilda egendom. Ditt fall verkar röra det gemensamma bohaget och om det inte är enskild egendom är det giftorättsgods och skall således ingå i bodelningen. I svensk rätt finns det inget utrymme för att beakta vilken av makarna som lämnar hemmet eller orsakar skilsmässan .
Det råd jag kan ge dig är att försöka få bostad och bohag på din ”lott” när det konkret skall avgöras vem som skall få vilken egendom. Detta innebär att man tar giftorättsgodset minus skulder och delar detta resultat på makarna. Här framgår vad makarnas del i boet är ”värd”. Se 11 kapitlet ÄktB här . Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. I detta fall har din före detta make redan ny bostad och är inte i behov av den gamla bostaden varför den borde falla på din lott. Observera dock att du får ta över alla lån på huset. Dessutom är det ofta så att bostaden är det enskilt mest värdefulla objektet i bodelningen varför du kan behöva köpa ut din före detta make 11:10 ÄktB. Viss möjlighet till jämkning av bodelning finns enligt 12 kapitlet ÄktB men då rör det sig ofta om fall där det har varit väldigt korta äktenskap och den ena maken har haft mycket mer tillgångar än den andra.
Se hela äktenskapsbalken här .
Vänliga hälsningar

Cornelia Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3687)
2022-01-24 Vilka rättigheter har pappan?
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?

Alla besvarade frågor (98707)