Särkullbarn, äktenskapsförord och inbördes testamente

2006-07-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej Jag och min man ska gifta oss. Vi har barn från våra tidigare äktenskap. Jag äger två fastigheter som jag vill att min son ska ärva när jag dör. Vi äger gemenssamt ett fritidshus. Resten av bohaget vill vi att den efterlevande ska få ha kvar. Vad händer med bankmedel som var och en har sparat. Vad ska vi göra Tacksam för besked!
SVAR
Hej!

Arvsreglerna finns i ärvdabalken, se http://www.lagen.nu/1958:637
Enligt 3 kap 1 § har särkullbarn (dvs. ej gemensamma barn) till den avlidne rätt att få ut sitt arv direkt medan gemensamma barn får vänta tills den efterlevande maken dör.
Då en make avlider görs en bodelning enligt äktenskapsbalken 9 och 10 kap, se http://www.lagen.nu/1987:230
Detta är en hälftendelning av allt giftorättsgods i boet, dvs. all egendom förutom den som genom äktenskapsförord gjorts till enskild. Den enskilda egendomen ärver den avlidnes bröstarvingar (barn), men den efterlevande maken har enligt den så kallade basbeloppsregeln alltid rätt att ur boet få ut egendom till ett värde av fyra basbelopp (för närvarande ca 160 000 kr).
Bröstarvingar har i sin tur rätt till sin laglott som är hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer dem. Man kan alltså bara testamentera bort 50 % av sina tillgångar.
I ditt fall skulle det bästa vara att du och din blivande man skriver ett äktenskapsförord enligt 7 kap 3 § Äktb. Här kan ni förordna att dina fastigheter skall vara enskild egendom. Ett äktenskapsförord kan ingås även under pågående äktenskap. Det skall upprättas skriftligen och undertecknas av makarna. Sedan skall det registreras av tingsrätten, se Domstolsverkets hemsida, http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____764.aspx
Angående bankmedlen gäller samma sak där: om inget äktenskapsförord finns är det giftorättsgods.

Om ni vill att resten av bohaget skall tillkomma den efterlevande maken skall ni också upprätta ett inbördes testamente. Med ett inbördes testamente avses ett testamente vari två personer ömsesidigt förordnat till förmån för varandra. Detta får dock inte inkräkta på bröstarvinges laglott som jag nämnde ovan. Jag vet inte vilket värde dina fastigheter har men din son kanske får tillräckligt med dem. Din blivande makes barn måste dock också få sina 50% av hans tillgångar.
Reglerna om testamente finns i 10 kap ÄB: Det skall upprättas skriftligen med två vittnen.
Jag rekommenderar att du tar hjälp av en jurist så att det blir korrekt gjort!
Lycka till!
Kristine Erlandsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3687)
2022-01-24 Vilka rättigheter har pappan?
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?

Alla besvarade frågor (98707)