FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/09/2009

Ansökan om äktenskapsskillnad

Hur gör man för att ta ut skilsmässa?

Lawline svarar

Att upplösa ett äktenskap inleds med att en ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten på den ort där någon av makarna har sitt hemvist (ÄktB 14:3). En avgift om 450 kr tas ut av tingsrätten. Om båda makarna är överens om att äktenskapet skall upplösas kan de lämna in en gemensam ansökan (ÄktB 14:4). Tingsrätten meddelar då dom på att äktenskapet är upplöst så snart som möjligt, om inte makarna tillsammans begär att få betänketid (ÄktB 5:1). Om däremot endast en av makarna vill skiljas, eller om de har barn under 16 år, skall betänketid alltid utgå med minst sex månader. Vid betänketidens utgång måste någon av makarna inom ytterligare sex månader framställa ett särskilt yrkande om att äktenskapet skall upplösas, annars förfaller frågan (ÄktB 5:3). På Domstolsverkets hemsida finns blanketter samt ytterligare information. Läs mer http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____765.aspx Med vänlig hälsning
Linus JonsonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”