FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/07/2006

Sambos avräkning av skuld vid bodelning

Hej! Jag och min sambo ska separera och vet nu inte hur vi ska göra för att lösa detta. Jag vill bo kvar i huset och det är ok med honom som redan köpt sig en ny lägenhet. Jag har läst att den ekonomiska ersättningen som han ska få av mig räknas ut på följande sätt: husets värde-mäklararvode, sedan ska man även dra av ev reavinst för hans del. Men sen undrar jag hur mycket av våra skulder vi ska dra av, är det endast huslånet eller även det extra lånet vi tog för att köpa möbler? Hoppas ni kan hjälpa oss med detta.

Lawline svarar

Hej, Jag uppfattar det som att ni vill göra en bodelning och då ska ert gemensamma bostad och bohag delas lika mellan varandra. Att göra en bodelning efter att ett samboförhållande upphör är inget som enligt lagen måste ske om inte någon av parterna begär det. Ni skulle alltså kunna komma överens om enbart ersättningen för huset enligt ett förmögenhetsrättsligt avtal. Vid bodelning ska samboegendomen fördelas mellan samborna. Ert hus och era möbler ska alltså ingå i bodelningen om det har förvärvats för gemensamt begagnande. En sambo har enligt 13 § sambolagen (http://lagen.nu/2003:376 ) rätt att avräkna skulder om de går att hänföra till samboegendomen. Man får inte räkna av vilka skulder som helst. Om en skuld inte är hänförlig till någon särskild egendom så ska den i första hand täckas med egendom som inte ingår i bodelningen och först om den egendomen inte räcker till för att täcka skulderna får samboegendom tas i anspråk. Ett lån som har tagits i syfte att införskaffa möbler, alltså samboegendom, anses vara hänförlig till samboegendomen. Ert lån som ni tog för möblerna är således avräkningsgill. När ni gör er bodelning ska ni alltså göra avdrag även för de skulder ni har i och med möbelinköpet. Med vänliga hälsningar,
Anna BergmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?