FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/09/2009

Arvsrätt för adoptionsbarn

Ärver barn sin biologiska förälder om det har blivit adopterat? Adoptionen skedde 1957

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Inledningsvis kan sägas att svaret på frågan är beroende på huruvida adoptionen skedde från Sverige eller från något annat land. 1957 gjordes fortfarande, i enlighet med 1917 års adoptionslag, s.k. "svaga" adoptioner som innebar att adoptivbarnet behöll vissa arvsmässiga band till sina biologiska föräldrar. Adoptanterna (adoptivföräldrarna) hade dessutom bara begränsad arvsrätt efter adoptivbarnet. 1958 gjordes lagändringar som innebar att adoptioner hädanefter skulle vara "starka" och medföra att adoptionsbarns rätt till arv efter biologiska föräldrar upphörde vid adoption. För adoptioner genomförda före 1 juli 1959 gällde dock fortfarande de gamla reglerna om rätt till arv efter de biologiska föräldrarna. Det fanns dock möjlighet att adoptera om barnet, och på så sätt omvandla adoptionen till en stark sådan. I början av 70-talet genomfördes nya lagändringar som medförde att alla adoptioner, även sådana gjorda före 1959, skulle anses som starka adoptioner. Detta innebär att adoptivbarn endast har arvsrätt efter sina adoptanter, inte de biologiska föräldrarna. Detta framgår av 4 kap. 8§ Föräldrabalken. Om adoptionen gjordes från ett annat land, enligt det landets lag, kan fortfarande reglerna om svag adoption vara tillämpliga. Svensk rätt anger dock att barnet skall ses som barn till sina adoptivföräldrar om det är mer gynnsamt för barnet. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”