FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/09/2009

Utgifter för förbättring av enskild egendom

Jag och min fru skrev ett äktenskapsförord där min fru som stod för huset på pappret blev hennes enskilda egendom och alltså ej giftorättsgods. Vi skrev avtalet av den grund att jag hade skulder som låg för indrivning där de allts inte skulle kunna göra en utmätning i huset. Detta var äktenskapsförordets mening. Vi håller på att separera idag där hon menar att äktenskapsförordet skall gälla. Jag har varit med i fem år och betalt på huset och även renoverat och byggt till huset. Kan jag på goda grunder hävda att huset skall anses som giftorättsgods?

Lawline svarar

Hej! Äktenskapsförord är i princip det enda sättet för två makar att göra viss egendom till enskild eller till giftorättsgods, äktenskapsbalken 7 kap. 2 § p. 1 och 7 kap. 3 § (se https://lagen.nu/1987:230#K7). Av andra meningen i 3 § framgår att om egendom har gjorts till enskild genom ett äktenskapsförord kan den bara göras till giftorättsgods igen genom ett nytt äktenskapsförord. Detta innebär att om ni har ett giltigt äktenskapsförord så ska det gälla när ni nu separerar. Huset är alltså din hustrus enskilda egendom. Detta gäller huset i dess helhet, även om du betalat renoveringar och tillbyggnader med pengar som var giftorättsgods eller rentav din enskilda egendom; någon ”delning” av huset i en del som är enskild egendom och en del som är giftorättsgods görs inte. Det spelar ingen roll varför ni upprättade äktenskapsförordet – så länge det uppfyller kraven på ett giltigt äktenskapsförord i 7 kap. 3 § äktenskapsbalken ska det gälla. Din enda möjlighet att få någon slags kompensation finns i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken (se https://lagen.nu/1987:230#K12). Enligt denna bestämmelse kan bodelningen jämkas, om det är oskäligt att den ena maken ska lämna ifrån sig så mycket egendom som han måste enligt lagen. I ditt fall kan bodelningen möjligtvis ses som oskälig, beroende på hur mycket av dina egna pengar du har lagt ner på huset. Observera dock att detta är långt ifrån någon säker möjlighet – det är inte omöjligt att bodelningen kan jämkas, men det finns absolut inga garantier för att så kommer att ske. Observera vidare att regeln bara kan tillämpas om det är du som ska ge ifrån dig egendom till din f.d. hustru; är det hon som har mest giftorättsgods av er två så kan 12 kap. 1 § överhuvudtaget inte användas i ditt fall. MVH
Dennis AndreevRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000