FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt12/11/2005

Gåva av större summa pengar

Jag har en summa pengar som jag skulle vilja ge i gåva lika fördelat på fem släktingar. Det är fråga om en större summa pengar (ungefär 600.000 per person) så det är viktigt för mig att det sker på korrekt sätt för att vara rättsligt gällande osv. Gåvoskatten och arvskatten är borttagna, finns det fortfarande andra "hinder" i vägen eller saker jag bör tänka på? Dessutom undrar jag vad som är den praktiska skillnaden mellan att testamentera en summa pengar och att ge det i gåva? Kan man ge testamenterad egendom i förskott, alltså så att mottagaren får tillgång till det innan döden, eller gäller det bara vid arv? Rekommenderar du att jag ger pengarna i gåva eller testamenterar dem, jag vill att mottagarna ska ha tillgång till dem nu. Hur går jag rent praktiskt till väga vid gåva? Är det bara att skriva ett gåvobrev till var och en och sedan överföra pengarna till dem, eller bör jag registrera gåvan på något sätt eller göra något annat?

Lawline svarar

För det första kan klargöras vilka de viktigaste skillnaderna är mellan att testamentera en summa pengar och ge dem i gåva. Om du testamenterar egendom får testamentstagarna inte tillgång till egendomen förrän du är avliden. Du förfogar hur du vill över egendomen och kan när du vill återkalla testamentet. Om du istället ger pengarna i gåva, får gåvotagarna direkt tillgång till pengarna, men du förlorar förfogandet över egendomen och kan sedan inte ”ångra” dig. Vidare gäller ett särskilt formkrav vid upprättandet av ett testamente. Detta måste nämligen upprättas skriftligt och med två vittnen. Vid gåva av lös egendom (pengar i ditt fall) ställer lagen inte upp några formkrav. Det enda som krävs är att egendomen överlämnas till mottagaren. Det går inte att ge testamenterad egendom i förskott. Antingen får du ge egendomen som gåva under din livstid, eller så får du testamentera den med den följden att testamentstagarna inte får tillgång till egendomen förrän du är avliden. Gåvan kan dock sedan du avlidit komma att utgöra ”förskott på arv”, se nedan. Eftersom du vill att mottagarna ska få tillgång till egendomen nu så rekommenderar jag att du ger pengarna i gåva. Detta förutsätter naturligtvis att du är helt säker på att du vill skänka bort dem och att du är införstådd med att du senare inte kan kräva tillbaka några pengar. Viktiga regler att tänkta på vid gåva: Situationen beror på vilka släktingar du vill ge pengarna till och om du har någon make/maka eller några bröstarvingar (barn, barnbarn o.s.v.) som inte finns med bland de fem släktingar du vill ge pengarna till. - Generellt gäller att dina bröstarvingar tillsammans har rätt till halva din egendom då du avlidit (Bröstarvinges rätt till laglott). Denna del kan du inte testamentera bort till andra. En bröstarvinge har också ett s.k. förstärkt laglottsskydd. Detta innebär att gåvor i livstiden som kan jämställas med testamentariska förordnanden kan läggas till kvarlåtenskapen vid boutredning. Alltså, om du har någon bröstarvinge som ”förlorar” på att du ger bort pengar, kan denna kräva att gåvan ska räknas med när uträknandet av laglotten sker. - Gåvor från arvlåtaren ska i vissa fall avräknas som förskott på arv. Reglerna är olika för bröstarvingar och för andra arvingar. Huvudregeln är att det en arvlåtare har gett till en bröstarvinge (innan arvlåtaren dött) ska avräknas på dennes arv efter arvlåtaren. Detta är dock endast en presumtion, och givaren kan bestämma att gåvan inte ska avräknas som förskott på arv. Detta måste dock framgå på något sätt, lämpligen i ett testamente. Beträffande gåvor till andra arvingar än bröstarvingar är presumtionen den motsatta mot vad som gäller för gåvor till bröstarvingar. Det måste således uttryckligen anges att gåvan ska behandlas som förskott på arv. - Det finns även en regel om återvinning av gåva, vid bodelning mellan makar. - Vid konkurs finns också regler om återvinning av gåva, men dessa regler torde inte vara aktuella i ditt fall. Gåvobrev: Det är upp till dig om du vill skriva ett gåvobrev och är alltså inget måste. Om du vill ställa upp något villkor för gåvan, måste detta dock ske skriftligen, lämpligen i ett gåvobrev. Ett sådant villkor kan exempelvis vara att man vill att pengarna ska vara mottagarens enskilda egendom i äktenskap. Registrering av gåva: Du behöver inte heller registrera gåvorna, såvida inte någon av mottagarna är din make/maka. Då måste registrering ske för att gåvan ska vara gällande mot dina eventuella borgenärer. Om du känner dig osäker, och med tanke på att det handlar om så pass mycket pengar, föreslår jag att du kontaktar din bank eller annan professionell yrkesman för ytterligare information och rådgivning.
Sofie OlofssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”