FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt06/09/2009

Sambolagens tillämplighet

Är man sambo eller gäller sambolagen om man är mantalsskriven på olika boenden fast den ena bor mer hos den andra?? Gäller sambolagen när man mantalsskrivs på samma adress eller har det ingen betydelse?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Inledningsvis kan sägas att huvudregeln för att sambolagen skall vara tillämplig är att paret är folkbokförda på samma adress. Om paret inte är folkbokförda på samma adress, men i övrigt uppfyller sambolagens krav på ett stadigvarande sammanboende, gemensamt hushåll samt parförhållande beror svaret på huruvida sambolagen är tillämplig på om paret har gemensamma barn eller inte. Om gemensamma barn finns föreligger en presumtion om äktenskapsliknande samlevnad. Om gemensamma barn saknas måste en helhetsbedömning göras av om förhållandet är att anse som samboende. För att sambolagen skall vara tillämplig torde krävas att paret haft gemensam permanentbostad och gemensamt hushåll under en inte alltför kort tid. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000