FrågaFAMILJERÄTTBodelning14/01/2010

Övertagande av gemensam bostad

Om min fru vill skiljas, kan jag kräva att få köpa ut henne ur lgh? Det finns inga barn med i bilden.

Lawline svarar

Hej!Enligt 11 kap. 8 § Äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230 är det den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad som har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. Avräkning innebär att den make som övertar bostaden måste kompensera den andre genom egendom som ingår i bodelningen eller med pengar. Eftersom ni inte har några barn får man se till andra omständigheter som kan visa att någon av er är i större behov av lägenheten. Övertagandet skall med hänsyn till omständigheterna vara skäligt. Om ni inte kommer överens om vem som skall ha bostaden bör ni ansöka om att tingsrätten skall utse en bodelningsförrättare.Med vänlig hälsning

Carina PerssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”