FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt05/09/2009

Hur länge gäller underhållsskyldigheten?

Antagligen en fråga som faller inom det familjerättsliga: Exakt NÄR är det underhållbetalningssplikten för barn upphör? Det är tydligen inte då barnet fyllt 18 år, utan ... ja, när? När barnet slutat gymnasiet? Är sista månaden på gymnasiet även sista månaden för underhållsplikten?

Lawline svarar

Hej, Huvudregeln är att underhållsskyldighet föreligger till dess att barnet föds och fram till barnet fyller 18 år. Om barnet går i skola (med skola avses här grundskola eller gymnasieskola, eller annan motsvarande utbildning på grundnivå) gäller underhållsskyldighet som längst tills barnet fyllt 21 år. Se https://lagen.nu/1949:381#K7 .Underhållsskyldighet föreligger under den tid studier bedrivs. Detta torde innebära att sista månaden på gymnasiet även är den sista månaden med underhållsskyldighet, förutsatt att barnet är över 18 år. Med vänlig hälsning
Erik OsmarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000