FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/08/2009

Gäller laglotten gåvor som skett under livstiden?

När min mor gick bort för ca fem år sedan skrev hon och min far ett testamente där det står att all kvarlåtenskap skall tillfalla mig och att arvet skall vara min enskilda egendom och gåvor skall inte räknas som förskott på arv. Behållningen var vid detta tillfälle ca 300 000:- Nu har nyligen min far gått bort och det finns inga pengar kvar att fördela mellan mig och min systers son som trätt in som bröstarvinge efter min borgångne syster. Min far var under slutet av sin levnad generös och har givit penninggåvor till mig och mina barn och nu hävdar min systerson att han gått miste om sin laglott. Kan han hävda detta trots en tydlig skrivning i testamentet?

Lawline svarar

Hej, Laglotten är just den del av kvarlåtenskapen som inte kan testamenteras bort, den utgör hälften av arvslotten, d.v.s. vad personen skulle ha ärvt enligt lagen om testamente inte funnits, 7 kap. 1 § ÄB. I första hand gäller laglottsskyddet vid testamente när någon går bort, men så är inte fallet i den situation du beskriver. För detta fall finns det s.k. förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ÄB. Denna regel innebär att vissa gåvor under livstiden är att likställa med testamente och ska behandlas på samma sätt vad gäller laglottsskyddet. Ett illustrerande exempel: om din far gav dig 100 000 i gåva och den är att likställa med testamente ska dessa 100 000 räknas som din fars kvarlåtenskap, som delas lika mellan (hypotetiskt) er två syskon, hälften av detta, 50 000, hade då varit syskonets (i vars ställe syskonbarnet träder in) arvslott, och hälften av denna summa, d.v.s. 25 000 utgör hans laglott. Du hade i så fall varit tvungen att ge 25 000 kronor (eller den gåva du fått med motsvarande värde) till syskonbarnet. Det är däremot långt ifrån självklart att de gåvor du och dina barn fått ska jämställas med testamente, främst rör det sig om fall då gåvan getts bort mycket nära döden eller där gåvogivaren inte egentligen förlorat något genom gåvan (typexemplet är att han ger bort sitt hus men förbehåller sig rätten att bo där resten av livet). Frågan är också om motivet för gåvorna var att undvika/kringgå den lagstadgade arvsordningen. Svaret på din fråga blir alltså beroende av omständigheterna kring gåvorna. Vad gäller din mammas testamente så kan det sägas att även där gör reglerna om laglott sig gällande. Vid din fars död ska även din mammas del av kvarlåtenskapen fördelas och här gäller laglottsreglerna med tanke på det testamente som finns. Emellertid torde detta inte ha någon praktisk betydelse eftersom det inte finns någon kvarlåtenskap att fördela som arv efter respektive förälder, det torde därför vara 7 kap. 4 § ÄB som utgör den intressanta paragrafen i sammanhanget. M.v.h.
Sofia Waadeland GrönesjöRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000