FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt11/07/2006

Rådighetsinskränkningar över makars gemensamma bostad

Hej Jag och min sambo har blivit erbjudna att köpa min fars hus. Min mor som var gift med min far avled för flera år sedan. Och han har för några år sedan gift om sig. Hur mycket rätt till huset har har hans nya fru. Min far står ensam som lagfaren ägare på huset. Min far har har bott där i 34 år och hans nya fru i ca 5 år. Mvh Lina

Lawline svarar

Hej! Ett äktenskap påverkar inte äganderättsförhållanden mellan makarna. Även om makar enligt huvudregeln i svensk rätt har giftorätt i varandras egendom så spelar det ingen roll för äganderättsförhållanden så länge äktenskapet består. Giftorättsanspråk kan istället beskrivas som ett latent anspråk som aktualiseras först vid en bodelning och det är också först då som äganderättsförhållanden förändras. Någon äganderätt till din fars hus går det således inte att tala om för hans nya hustru. Däremot finns det regler i ÄktB som inskränker en makes rådighet över sin egendom. Rådighetsinskränkningarna gäller framförallt makarnas gemensamma bostad och bohag. Vad som avses med makars gemensamma bostad definieras i ÄktB 7:4 (http://www.lagen.nu/1987:230#K6). Avgörande är om byggnaden är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål. Utifrån situationen som du beskriver låter det som att så är fallet med huset som din far och hans hustru bor i. Rådighetsinskränkningen innebär att din far inte utan sin hustrus samtycke får förfoga över den gemensamma bostaden genom exempelvis just försäljning som du nämner (ÄktB 7:5 http://www.lagen.nu/1987:230#K6). Syftet med denna reglering är att ge ett skydd och skapa trygghet för den andre makens boendeintresse. Försäljning av huset till dig och din sambo får således ske först efter att din fars hustru har samtyckt till åtgärden. Samtycket skall lämnas skriftligen (ÄktB 7:5 st 4). Skulle det vara så att din fars hustru inte vill lämna något sådant samtycke kan förfogandeåtgärden ändå i vissa fall tillåtas efter ansökan hos domstol (ÄktB 7:8 http://www.lagen.nu/1987:230#K6). Avgörande i tillståndsfrågan blir om maken har godtagbara skäl att vägra samtycke. Jag hoppas att detta är ett tillfredsställande svar på din fråga, undrar du över något mer så hör gärna av dig igen! Med vänlig hälsning,
Carl BeyerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?