FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/08/2009

Fri förfoganderätt och full äganderätt

jag skulle vilja veta skillnaden på erhålla fri förfogande rätt o bara erhålla i ett testamente tackar på förhand

Lawline svarar

Hej, Om det står fri förfoganderätt, är detta ett villkor som har tagits in vid sekundosuccession, dvs. testatorn har förordnat om efterarv. I livet kan testamentstagaren fritt förfoga över egendomen, men är förhindrad att sätta efterarvet åt sidan genom testamente. Om testatorn använt termen äganderätt i förening med föreskrift om sekundosuccession anses detta innebära att testamentstagaren erhåller egendomen med fri förfoganderätt. Jfr. även det principiellt viktiga fallet NJA 1950 s. 488, där make erhöll egendom med full äganderätt, samtidigt som testamentet innehöll föreskrift om sekundosuccession. HD fann att förordnandet fick innebörden att egendomen erhölls med fri förfoganderätt. Om det däremot inte står något i testamentet om efterarv och fri förfoganderätt, innebär det att egendomen erhålls med full äganderätt. Testamentstagaren kan då förfoga över egendomen både i livet och genom testamente. I NJA 1950 s. 483 erhöll make egendom med full äganderätt, vilket medförde att rätten till efterarv för den först avlidnas arvingar var utesluten. Hoppas du blir nöjd med svaret! Med vänlig hälsning
Gustav NittbyRådgivare
Hittade du inte det du sökte?