FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/10/2009

Makes arvsrätt enligt äldre regler

Hej! Min mor avled 1976. Jag tror inte att min mor och far hade något äktenskapsförord. Min far, som fortfarande lever, \"ärvde\" allt. Dvs min bror och jag fick inget. Var detta riktigt? Jag har för mig att \"orubbat bo\" infördes efter 1976.

Lawline svarar

Hej, om inte dina föräldrar hade ett s.k. inbördes testamente (vilket jag utgått från att de inte hade) har du rätt i att arvet inte fördelats riktigt. De regler som gäller idag, 3 kap. 1 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K3, säger att arvlåtarens kvarlåtenskap tillfaller den efterlevande maken om sådan finns. Denna regel tillkom mycket riktigt efter 1976, nämligen den 1 januari 1988 samtidigt som den nuvarande äktenskapsbalken trädde i kraft. Vid tiden för din mors bortgång gällde regler som innebar att makar inte ärvde varandra om det fanns bröstarvingar. Den efterlevande maken hade dock alltid rätt att enligt den s.k. basbeloppsregeln erhålla egendom till ett värde som motsvarade fyra gånger det vid tiden för dödsfallet gällande basbeloppet (numera prisbasbeloppet). Basbeloppet fastställdes tidigare flera gånger per år och år 1976 var basbeloppet under januari-februari 9 700 kr, under mars-juni 10 000 kr, under juli-november 10 400 kr och under december 10 700 kr. Du och din bror är bröstarvingar vilket betyder att ni skulle ha tagit arv efter er mor. Om det inte fanns enskild egendom utgjordes era sammanlagda arvslotter (dvs. det ni två skulle delat på) i princip av hälften av värdet av era föräldrars sammanlagda egendom eftersom er far hade s.k. giftorätt till andra hälften (observera dock basbeloppsregeln enligt ovan). Vad du kan göra om du vill ha ut din arvslott efter din mor är att begära bodelning då en sådan uppenbarligen inte skett. Allmänt sett gäller dock enligt 16 kap. 4 § ÄB att rätt till arv preskriberas om inte en arvinge kräver ut sitt arv inom tio år från dödsfallet, https://lagen.nu/1958:637#K16. Med vänlig hälsning
Ulrika LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000