FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt02/08/2009

Fördelning av egendom vid skilsmässa

Om man köper en bostadsrätt för egna pengar, står ensam på kontraktet, men man är gift. Vad händer vid en skillsmässa då?? Har partnern som inte står med på kontraktet rätt till halva vinsten??

Lawline svarar

Hej! När två människor är gifta med varandra fördelas all deras egendom i två kategorier – giftorättsgods och enskild egendom (jfr 7 kap. 1 § äktenskapsbalken; se https://lagen.nu/1987:230#K7). Vid skilsmässa fördelas giftorättsgodset lika mellan makarna medan den enskilda egendomen, som namnet antyder, förblir varje makes egna egendom; den delas alltså inte (10 kap. 1 §). Bostadsrätten kommer alltså att delas mellan makarna vid en ev. skilsmässa, om inte den är enskild egendom. Eftersom bostadsrätten är köpt (och inte ärvd e.d.) finns det bara ett sätt att göra den till enskild egendom – genom äktenskapsförord (7 kap. 2 § 1 p. äktenskapsbalken). Finns det ett äktenskapsförord som säger att bostadsrätten ska vara den ena makens enskilda egendom kommer den inte att ingå i bodelningen vid ett ev. äktenskapsskillnad. Men finns det inget förord kommer bostadsrätten att ingå i den förnmögenhetsmassa som kommer att delas lika mellan makarna – helt oavsett om den ena maken ensam stod för kostnaderna. MVH
Dennis AndreevRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”