FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/07/2009

Kan både make och maka vara testamentsvittnen?

Hej, Får vittnen som är gifta (make och maka) bevittna testamentet?

Lawline svarar

Hej, Såsom jag förstår frågan rör det sig om att de bägge vittnena är gifta med varandra, inte att något av vittnena är gift med testatorn. Bestämmelserna om bevittnande av testamente finns i 10 kap. ÄB. Där anges, 10 kap. 4 § ÄB, att vittnet måste vara femton år eller äldre, inte ha en psykisk störning som gör att han/hon saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen samt inte vara gift med testator eller vara släkt i rätt upp- eller nedstigande led eller svåger eller syskon till testatorn. Inte heller är det tillåtet att vara vittne till ett förordnande till sig själv eller sin make (eller släkt eller svågerlag på samma sätt som gäller för släktband till testatorn). Eftersom inget sägs om vittnenas inbördes relation är min tolkning den att det inte utgör ett hinder att vittnena är gifta med varandra så länge ingen av de ovan nämnda begränsningarna är aktuella. M.v.h.
Sofia Waadeland GrönesjöRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000