FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt09/08/2006

Skulder i bodelning

Hej, Jag är mitt uppe i en skilsmässa. Inser naturligtvis att vi skall göra bodelning, nu påstår min fru att jag är tvungen att även låta hennes företag (ett litet AB med en anställd på halvtid)ingå i bodelning. Med tanke på hur illa ställt det är med företaget är jag rädd att detta kommer att tvinga mig att ta på mig skulder i ett företag jag haft väldigt lite att göra med vad gäller den dagliga driften. Dessutom så har jag tagit ett personligt lån för att företaget skall ha några likvida medel under sommaren. Detta har jag naturligtvis gjort i egenskap av gift & viljan att hjälpa min fru i en prekär situation. Veckan efter detta kommer hon på att hon vill skiljas... Jag har svårt att få min fru att ta ett moraliskt ansvar för den skulden, hon åberopar att jag är skyldig till hälften... Vad skall jag göra?

Lawline svarar

Hej Naturligtvis skall en bodelning ske, detta enligt 9:1 Äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen skall enligt 10:1 ÄktB makarnas giftorättsgods ingå. Giftorättsgods definieras i 7:1 ÄktB som den egendom som inte är enskild. I 7:2 ÄktB definieras enskild egendom, det är egendom som genom äktenskapsförord eller villkor i gåva, arv eller testamente skall vara enskild samt viss egendom som erhållits p g a förmånstagande till vissa typer av försäkringar samt egendom som trätt i någon av dessas ställe ( t ex genom försäljning). Vad gäller Er frus företag bör först påpekas att om det som du säger är ett aktiebolag så svarar bolaget själv för sina skulder och varken du eller din fru kan bli personligt betalningsansvariga för dessa om inte bolaget misskötts. Således behöver du i princip aldrig ta på dig bolagets skulder. Se aktiebolagslagen http://lagen.nu/1975:1385 . Däremot skall bolaget tas upp som en tillgång i bodelningen såvida den inte anses som enskild egendom. Vad gäller lånet Du har tagit så förstår jag det så att Du har tagit ett personligt lån och därefter skjutit till pengarna till bolaget. Detta innebär att Du är personligt ansvarig för att återbetala hela lånet. Om det har funnits något avtal mellan Dig och bolaget eller Dig och Din före detta fru om återbetalning av beloppet så gäller detta naturligtvis mellan er och Du har då en fordran på bolaget eller Din före detta fru. Du är däremot direkt ansvarig mot långivaren. När bodelningen skall ske får du dock dra från denna skuld från Ditt giftorättsgods såvida lånet inte är taget mot en säkerhet i egendom som är Din enskilda. När allt giftorättsgods minus skulder har ”räknats ut” för var och en av makarna skall dessa summor slås ihop och delas på två. Därigenom kan man få mer eller mindre del än vad man hade från början och sedan skall egendomen fördelas enligt denna summa. Således kommer Din före detta fru att få ”känna av” skulden men blir inte betalningsansvarig för den. Se hela Äktenskapsbalken http://lagen.nu/1987:230 . Med vänliga hälsningar
Cornelia SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000