FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/06/2006

Vad menas med fri förfoganderätt?

Jag är särkullbarn och den efterlevande maken kommer att betala ut laglotten. Han har fri förfoganderätt och jag undrar exakt vad det innebär? Jag vet att han inte får testamentera bort testamentslotten men kan han ge bort denna del till det gemensamma barnet eller kan han helt enkelt göra av med pengarna hur han vill? När den efterlevande maken en gång avlider har jag och mina syskon som särkullbarn rätt att gå in i boet och dela lösöret med vårt halvsyskon?

Lawline svarar

Hej! Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken kan fritt förfoga över de särskilda föremålen genom att förbruka dem, avyttra eller annars genom livsrättshandlingar disponera över dem osv. Den efterlevande maken kan dock inte, så som du även nämnt, testamentariskt disponera över den först avlidna makens ideella kvotdel. Som jag förstår det har Ni gjort ett arvsavstående till förmån för den efterlevande maken. Rättsverkningen av det blir att Ni får en kvot i den efterlevande makens bo. Vid dennes död har du rätt till denna kvot. Detta betyder att den egendom som du och ditt halvsyskon får vid en sådan bodelning kan skilja sig åt beroende på vad din kvot i boet är. Vidare kan påpekas att vissa benefika förfoganden, såsom gåvor, kan medföra verderlagsanspråk och undantagsvis även återkravsrätt mot ondtroende gåvotagare. Viktigt att poängtera är att Ni uttryckligen måste ha gjort ett avrsavstående till förmån för den efterlevande maken. Har Ni endast förklarat er avstå från arv efter den avlidna maken antas nämnligen arvsavståendet vara av sedvanlig beskaffenhet och gälla till förmån för den efterlevande makens egna barn. Lycka till! Mvh
Fredrik JorstadiusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”