FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/07/2006

Egendom mellan makar

Jag och min man är gifta sedan 36 år. Vi lever delvis åtskilda sedan ca. 6 år men träffas regelbundet. Min man investerar i små bostäder i Italien Frankrike samt England. Tar lån,köper små lägenheter som han sedan hyr ut. Hur är mitt ägande i detta förfarande? Vi har inte äktenskapsförord.

Lawline svarar

En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vad som avses med enskild egendom regleras i Äktenskapsbalken 7:2. Av vad du förklarar anser jag inte lägenheterna vara enskild egendom utan giftorättsgods. Om investeringarna görs med pengar som är enskild egendom blir dock även lägenheten enskild egendom. Upplöses äktenskapet sker bodelning, i ert fall med hjälp av reglerna i äktenskapsbalken kap. 9-13 då det inte finns något äktenskapsförord att ta hänsyn till. Det är giftorättsgodset som ingår i bodelningen. Jämkningsregler finns dock för vissa fall och enligt förarbetsuttalanden kan jämkning komma i fråga i ert fall om det finns en betydande skillnad mellan era nettoförmögenheter. Orsaken till skillnaden bör också beaktas. För lagrum se http://www.lagen.nu/1987:230.
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”